EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:340:TOC

Uradni list Evropske unije, L 340, 23. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 340

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
23. december 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2114/2005 z dne 13. decembra 2005 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu s členom XXIV(6) in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2115/2005 z dne 20. decembra 2005 o obnovitvenih načrtih za grenlandsko morsko ploščo v okviru Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika

3

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2116/2005 z dne 20. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1480/2003 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene pri uvozu nekaterih elektronskih mikrovezij, poznanih kot DRAM (dinamični bralno-pisalni pomnilnik), s poreklom iz Republike Koreje

7

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2117/2005 z dne 21. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 384/96 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2118/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

18

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2119/2005 z dne 22. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 3175/94 o podrobnih pravilih za uporabo posebnega režima oskrbe z žitnimi proizvodi in posušene krme manjših egejskih otokov in za sestavo predvidene bilance oskrbe.

20

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2120/2005 z dne 22. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 in Sklepa Sveta 2001/822/ES glede dogovorov, ki se uporabljajo za uvoze riža s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP) ter čezmorskih držav in ozemelj (ČDO)

22

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2121/2005 z dne 22. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 2255/2004 glede obdobja uporabe

24

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2122/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi dodatnih zneskov, ki jih je v skladu z Uredbo (ES) št. 634/2004 treba plačati za agrume na Cipru

25

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2123/2005 z dne 22. decembra 2005 o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96, o količinah za dodatne uvozne dajatve za hruške, limone, jabolka in bučke

27

 

*

Uredba Komisije (ES) št 2124/2005 z dne 22. decembra 2005 o odstopanjih od Uredbe (ES) št. 800/1999 v zvezi s proizvodi kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, ki se izvažajo v tretje države razen Romunije

29

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2125/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi prehodnih ukrepov, ki izhajajo iz sprejetja izboljšanih trgovinskih režimov v zvezi z izvozom nekaterih predelanih kmetijskih proizvodov v Romunijo

31

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2126/2005 z dne 22. decembra 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 350/93 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

33

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2127/2005 z dne 22. decembra 2005 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

35

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2128/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

37

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2129/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

39

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2130/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 23. decembra 2005

43

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2131/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

45

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2132/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene v naravnem stanju

47

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2133/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 15. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1138/2005

50

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2134/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža

51

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2135/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit

54

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2136/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi proizvodnih nadomestil za žita

56

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2137/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za ječmen v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1058/2005

57

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2138/2005 z dne 22. decembra 2005 v zvezi s ponudbami, predloženimi za izvoz ovsa v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1438/2005

58

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2139/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005

59

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2140/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005

60

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 13. decembra 2005 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

61

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

62

 

*

Sklep Sveta z dne 21. decembra 2005 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu in o razveljavitvi Sklepa 2005/848/ES

64

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 21. decembra 2005 o oprostitvi Finske in Švedske obveznosti uporabe Direktive Sveta 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5469)

67

 

*

Odločba Komisije z dne 21. decembra 2005 o spremembi Priloge E k Direktivi Sveta 91/68/EGS glede dopolnitve vzorcev zdravstvenih spričeval v zvezi z ovcami in kozami (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5506)  ( 1 )

68

 

*

Odločba Komisije z dne 21. decembra 2005 o drugi spremembi Odločbe 2005/693/ES o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v Rusiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5563)  ( 1 )

70

 

*

Odločba Komisije z dne 21. decembra 2005 o spremembi odločb 2004/696/ES in 2004/863/ES v zvezi s prerazporeditvijo finančnega prispevka Skupnosti za programe za izkoreninjenje in spremljanje TSE v državah članicah za leto 2005 (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5564)

73

 

*

Odločba Komisije z dne 22. decembra 2005 spremembi Odločbe 2005/237/ES v zvezi s finančno pomočjo Skupnosti za delovanje referenčnega laboratorija Skupnosti za aviarno influenco v letu 2005 (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5617)

78

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupno stališče Sveta 2005/936/SZVP z dne 21. decembra 2005 o posodobitvi Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in razveljavitvi Skupnega stališča 2005/847/SZVP

80

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top