EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:340:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 340, 23. prosinec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 340

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
23. prosince 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2114/2005 ze dne 13. prosince 2005 o provádění dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví plán obnovy platýse černého v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

3

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2116/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1480/2003 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu některých elektronických mikroobvodů nazývaných DRAMs (dynamické paměti s libovolným přístupem) pocházejících z Korejské republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

7

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 2117/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 384/96 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2118/2005 ze dne 22. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

18

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2119/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 3175/94, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu dodávek produktů z obilovin a sušeného krmiva na menší ostrovy v Egejském moři a předběžný odhad dodávek

20

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2120/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 a k rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o dovozní režim pro rýži pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (státy AKT) a ze zámořských zemí a území

22

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2121/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2255/2004, pokud jde o dobu jeho použití

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2122/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví dodatečná částka, která má být vyplacena za citrusové plody na Kypru podle nařízení (ES) č. 634/2004

25

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2123/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a tykve

27

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2124/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o produkty ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, vyvážené do třetích zemí kromě Rumunska

29

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2125/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření vyplývající z přijetí lepší právní úpravy obchodování týkající se vývozu některých zpracovaných zemědělských produktů do Rumunska

31

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2126/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 350/93 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

33

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2127/2005 ze dne 22. prosince 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

35

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2128/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

37

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2129/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

39

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2130/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 23. prosince 2005

43

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2131/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

45

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2132/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu

47

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2133/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 15. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005

50

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2134/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

51

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2135/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

54

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2136/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

56

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2137/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1058/2005

57

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2138/2005 ze dne 22. prosince 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1438/2005

58

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2139/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro pšenici obecnou v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1059/2005

59

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2140/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1809/2005

60

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994

61

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994

62

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2005, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/848/ES

64

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005, kterým se Finsko a Švédsko osvobozují od povinnosti uplatňovat směrnici Rady 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (oznámeno pod číslem K(2005) 5469)

67

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS, pokud jde o aktualizaci vzorů veterinárních osvědčení pro ovce a kozy (oznámeno pod číslem K(2005) 5506)  ( 1 )

68

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005, kterým se podruhé mění rozhodnutí 2005/693/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Rusku (oznámeno pod číslem K(2005) 5563)  ( 1 )

70

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/696/ES a 2004/863/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství na programy eradikace a monitorování TSE členských států na rok 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 5564)

73

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/237/ES, pokud jde o finanční podporu Společenství na provozování referenční laboratoře Společenství pro influenzu ptáků v roce 2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 5617)

78

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společný Postoj Rady 2005/936/SZBP ze dne 21. prosince 2005, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2005/847/SZBP

80

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top