EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:340:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 340, 23. detsember 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 340

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
23. detsember 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2114/2005, 13. detsember 2005, mis käsitleb 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõike 6 ja artikli XXVIII kohase Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu rakendamist

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2115/2005, 20. detsember 2005, millega kehtestatakse süvalesta varude taastamise kava Loode-Atlandi Kalastusorganisatsiooni raames

3

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2116/2005, 20. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1480/2003, millega kehtestatakse Korea Vabariigist pärinevate dünaamiliste muutmäludena (DRAM) tuntud teatavate elektrooniliste mikrolülituste impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse ajutine tollimaks

7

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2117/2005, 21. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2118/2005, 22. detsember 2005, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

18

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2119/2005, 22. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3175/94, millega sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljatoodete ja kuivsööda väiksematele Egeuse mere saartele tarnimise erikorra kohta ja kehtestatakse prognoositav tarnebilanss

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2120/2005, 22. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2003, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2286/2002 ja nõukogu otsuse 2001/822/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riigid) ning ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ÜMT) pärit riisi impordi korra kohta

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2121/2005, 22. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2255/2004 seoses selle kohaldamisajaga

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2122/2005, 22. detsember 2005, millega määratakse kindlaks Küprosele tsitrusviljade puhul määruse (EÜ) nr 634/2004 kohaselt makstava täiendava toetuse suurus

25

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2123/2005, 22. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1555/96, seoses pirnide, sidrunite, õunte ja kabatšokkide täiendavate tollimaksude käivituslävedega

27

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2124/2005, 22. detsember 2005, millega sätestatakse erandid määrusest (EÜ) nr 800/1999 toodetele, mida asutamislepingu I lisaga hõlmamata kaupadena eksporditakse muudesse kolmandatesse riikidesse kui Rumeenia

29

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2125/2005, 22. detsember 2005, millega sätestatakse üleminekumeetmed, mis tulenevad Rumeeniasse eksporditavate teatud töödeldud põllumajandussaaduste parandatud kauplemiskorra vastuvõtmisest

31

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2126/2005, 22. detsember 2005, mis muudab määrust (EMÜ) nr 350/93 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris

33

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2127/2005, 22. detsember 2005, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris

35

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2128/2005, 22. detsember 2005, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

37

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2129/2005, 22. detsember 2005, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetuste määrad

39

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2130/2005, 22. detsember 2005, millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 23. detsember 2005

43

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2131/2005, 22. detsember 2005, millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

45

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2132/2005, 22. detsember 2005, milles kehtestatakse töötlemata siirupite ja teatavate muude suhkrusektori toodete eksporditoetused

47

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2133/2005, 22. detsember 2005, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1138/2005 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 15. osaliseks pakkumismenetluseks

50

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2134/2005, 22. detsember 2005, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

51

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2135/2005, 22. detsember 2005, millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

54

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2136/2005, 22. detsember 2005, millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

56

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2137/2005, 22. detsember 2005, millega kinnitatakse odra maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1058/2005 osutatud pakkumismenetlusega

57

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2138/2005, 22. detsember 2005, määruses (EÜ) nr 1438/2005 osutatud pakkumismenetluse raames esitatud kaera eksporditoetuse pakkumiste kohta

58

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2139/2005, 22. detsember 2005, millega kinnitatakse pehme nisu maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1059/2005 osutatud pakkumismenetlusega

59

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2140/2005, 22. detsember 2005, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1809/2005 välja kuulutatud pakkumiskutsega seoses imporditava maisi tollimaksuvähenduse ülemmäär

60

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 13. detsember 2005, 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõike 6 ja artikli XXVIII kohase Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta

61

1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõike 6 ja artikli XXVIII kohane Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi vaheline kirjavahetuse vormis Leping

62

 

*

Nõukogu otsus, 21. detsember 2005, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks artikli 2 lõiget 3 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/848/EÜ

64

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 21. detsember 2005, millega Soome ja Rootsi vabastatakse kohustusest kohaldada nõukogu direktiivi 68/193/EMÜ viinamarjade vegetatiivse paljundusmaterjali turustamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5469 all)

67

 

*

Komisjoni otsus, 21. detsember 2005, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/68/EMÜ E lisa seoses lammaste ja kitsede veterinaarsertifikaatide näidiste ajakohastamisega (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5506 all)  ( 1 )

68

 

*

Komisjoni otsus, 21. detsember 2005 millega muudetakse teist korda otsust 2005/693/EÜ Venemaal esineva klassikalise lindude katkuga seotud teatavate kaitsemeetmete kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5563 all)  ( 1 )

70

 

*

Komisjoni otsus, 21. detsember 2005, millega muudetakse otsuseid 2004/696/EÜ ja 2004/863/EÜ seoses liikmesriikide transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate likvideerimise ja seire programmide jaoks antava ühenduse rahalise toetuse ümberjaotamisega 2005. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5564 all)

73

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2005, millega muudetakse otsust 2005/237/EÜ seoses ühenduse tugilabori tegevuseks lindude gripi valdkonnas 2005. aastal antava ühenduse finantsabiga (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5617 all)

78

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2005/936/ÜVJP, 21. detsember 2005, millega ajakohastatakse ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta ja tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2005/847/ÜVJP

80

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top