EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:340:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 340, 2005. gada 23. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 340

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

48. sējums
2005. gada 23. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2114/2005 (2005. gada 13. decembris), lai īstenotu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Korejas Republiku atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam

1

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2115/2005 (2005. gada 20. decembris), ar ko izveido Grenlandes paltusa resursu atjaunošanas plānu Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas darbības jomā

3

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2116/2005 (2005. gada 20. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1480/2003, ar ko nosaka galīgo kompensācijas maksājumu un galīgo pagaidu maksājumu, ko iekasē par dažu Korejas izcelsmes elektronisko mikroshēmu DRAM (dinamiskā brīvpiekļuves atmiņa) ievedumiem

7

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 2117/2005 (2005. gada 21. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis

17

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2118/2005 (2005. gada 22. decembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenuatsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

18

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2119/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3175/94, kurā izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi īpašā režīma piemērošanai labības produktu un žāvētas rupjās lopbarības piegādei Egejas jūras nelielajām salām un ar kuru izveido piegāžu bilances prognozi

20

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2120/2005 (2005. gada 22. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 638/2003, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2286/2002 un Padomes Lēmuma 2001/822/EK piemērošanai attiecībā uz režīmu, kas piemērojams Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK valstis) un aizjūras zemju un teritoriju (AZT) izcelsmes rīsu ievedumiem

22

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2121/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2255/2004 attiecībā uz tās piemērošanas ilgumu

24

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2122/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko nosaka papildu summu, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 634/2004 jāizmaksā Kiprai par citrusaugļiem

25

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2123/2005 (2005. gada 22. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1555/96 par apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu attiecībā uz bumbieriem, citroniem, āboliem un tumšzaļiem kabačiem

27

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2124/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko nosaka atkāpes no Regulas (EK) Nr. 800/1999 attiecībā uz produktiem kā precēm, kas nav uzskaitītas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā un ko izved uz trešām valstīm, izņemot Rumāniju

29

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2125/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko nosaka pārejas pasākumus, kuri izriet no uzlabota tirdzniecības režīma pieņemšanas par dažu apstrādātu lauksaimniecības produktu eksportu uz Rumāniju

31

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2126/2005 (2005. gada 22. decembris) par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 350/93 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

33

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2127/2005 (2005. gada 22. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

35

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2128/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

37

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2129/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, kurus eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums

39

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2130/2005 (2005. gada 22. decembris), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 23. decembra

43

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2131/2005 (2005. gada 22. decembris), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes

45

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2132/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas attiecībā uz turpmāk neapstrādātiem sīrupiem un dažiem citiem cukura nozares produktiem

47

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2133/2005 (2005. gada 22. decembris), ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 15. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1138/2005

50

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2134/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par produktiem, kuri pārstrādāti no labības un rīsiem

51

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2135/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes

54

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2136/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko nosaka ražošanas kompensācijas labības nozarēs

56

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2137/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko nosaka miežu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1058/2005 minētajā konkursā

57

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2138/2005 (2005. gada 22. decembris) par iesniegtajiem piedāvājumiem auzu eksportam Regulā (EK) Nr. 1438/2005 paredzētajā konkursā

58

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2139/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 1059/2005 minētajā konkursā

59

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2140/2005 (2005. gada 22. decembris), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 1809/2005 paredzētajā konkursā

60

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes lēmums (2005. gada 13. decembris), lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Korejas Republiku atbilstīgi 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam

61

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Korejas republiku atbilstīgi 1994. gada vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXIV panta 6. punktam un XXVIII pantam

62

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 21. decembris), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Lēmumu 2005/848/EK

64

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 21. decembris), ar ko Somiju un Zviedriju atbrīvo no pienākuma piemērot Padomes Direktīvu 68/193/EEK par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5469)

67

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 21. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvas 91/68/EEK E pielikumu attiecībā uz aitu un kazu veselības sertifikāta parauga precizēšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5506)  ( 1 )

68

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 21. decembris), ar ko otro reizi groza Lēmumu 2005/693/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem pret putnu gripu Krievijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5563)  ( 1 )

70

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 21. decembris), ar ko groza Lēmumu 2004/696/EK un Lēmumu 2004/863/EK par Kopienas finansiālā ieguldījuma pārdali dalībvalstu programmām attiecībā uz TSE slimību izskaušanu un uzraudzību 2005. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5564)

73

 

*

Komisijas Lēmums (2005. gada 22. decembris), ar ko groza Lēmumu 2005/237/EK attiecībā uz Kopienas finansiālo atbalstu Kopienas references laboratorijas darbībai putnu gripas jomā 2005. gadā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 5617)

78

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā Nostāja 2005/936/KĀDP (2005. gada 21. decembris), ar ko atjaunina Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par īpašu pasākumu piemērošanu, lai apkarotu terorismu, un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2005/847/KĀDP

80

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top