EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:340:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 340, 23. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 340

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

48. årgang
23. december 2005


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2114/2005 af 13. december 2005 om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2115/2005 af 20. december 2005 om en genopretningsplan for hellefisk inden for rammerne af Organisationen for Fiskeriet i Det Nordvestlige Atlanterhav

3

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2116/2005 af 20. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1480/2003 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse elektroniske mikrokredsløb, såkaldte DRAMs (dynamic random access memories), med oprindelse i Republikken Korea og om endelig opkrævning af den midlertidige told

7

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2117/2005 af 21. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 384/96 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2118/2005 af 22. december 2005 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2119/2005 af 22. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 3175/94 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de mindre øer i Det Ægæiske Hav med kornprodukter og tørret foder om fastlæggelse af den foreløbige forsyningsopgørelse

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2120/2005 af 22. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 638/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 og Rådets afgørelse 2001/822/EF for så vidt angår ordningen for indførsel af ris med oprindelse i stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og oversøiske lande og territorier (OLT)

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2121/2005 af 22. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2255/2004 for så vidt angår forordningens anvendelsesperiode

24

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2122/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af det supplerende beløb, der skal udbetales for citrusfrugter på Cypern i henhold til forordning (EF) nr. 634/2004

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2123/2005 af 22. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for pærer, citroner, æbler og courgetter

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2124/2005 af 22. december 2005 om fravigelse af forordning (EF) nr. 800/1999 for så vidt angår produkter i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, og som udføres til andre tredjelande end Rumænien

29

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2125/2005 af 22. december 2005 om overgangsforanstaltninger som følge af vedtagelsen af forbedrede handelsordninger for udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til Rumænien

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2126/2005 af 22. december 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 350/93 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2127/2005 af 22. december 2005 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

35

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2128/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

37

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2129/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2130/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 23. december 2005

43

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2131/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

45

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2132/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

47

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2133/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 15. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1138/2005

50

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2134/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

51

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

54

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2136/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i kornsektoren

56

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2137/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1058/2005 omhandlede licitation

57

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2138/2005 af 22. december 2005 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1438/2005 omhandlede licitation

58

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2139/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1059/2005 omhandlede licitation

59

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2140/2005 af 22. december 2005 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1809/2005 omhandlede licitation

60

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 13. december 2005 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994

61

Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994

62

 

*

Rådets afgørelse af 21. december 2005 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme, og om ophævelse af afgørelse 2005/848/EF

64

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 2005 om fritagelse af Finland og Sverige for forpligtelsen til at anvende Rådets direktiv 68/193/EØF om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (meddelt under nummer K(2005) 5469)

67

 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 2005 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF med henblik på at ajourføre modellerne for sundhedscertifikater for får og geder (meddelt under nummer K(2005) 5506)  ( 1 )

68

 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 2005 om anden ændring af beslutning 2005/693/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i Rusland (meddelt under nummer K(2005) 5563)  ( 1 )

70

 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 2005 om ændring af beslutning 2004/696/EF og 2004/863/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til medlemsstaternes programmer for udryddelse og overvågning af TSE for 2005 (meddelt under nummer K(2005) 5564)

73

 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 2005 om ændring af beslutning 2005/237/EF for så vidt angår den finansielle støtte fra Fællesskabet i 2005 til driften af EF-referencelaboratoriet for aviær influenza (meddelt under nummer K(2005) 5617)

78

 

 

Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union

 

*

Rådets fælles holdning 2005/936/FUSP af 21. december 2005 om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og om ophævelse af fælles holdning 2005/847/FUSP

80

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top