EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:340:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 340, 2005m. gruodis 23d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 340

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gruodžio 23d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2114/2005, dėl Europos bendrijos ir Korėjos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį įgyvendinimo

1

 

*

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2115/2005, nustatantis juodojo paltuso išteklių atkūrimo planą Šiaurės vakarų Atlanto žvejybos organizacijoje

3

 

*

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2116/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1480/2003, nustatantį galutinį kompensacinį muitą ir laikinojo muito, nustatyto Korėjos Respublikos kilmės tam tikrų elektroninių mikrograndynų, vadinamų DRAM (dinaminės laisvosios kreipties atmintinės) importui, galutinį surinkimą

7

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2117/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių

17

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2118/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

18

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2119/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 3175/94, nustatantį išsamias grūdų produktų ir sausųjų pašarų tiekimo mažosioms Egėjo jūros saloms konkrečios tvarkos taikymo taisykles ir prognozuojamą tiekimo balansą

20

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2120/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 638/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 ir Tarybos sprendimo 2001/822/EB taikymo taisykles dėl Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR valstybių) bei užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) kilmės ryžių importui taikomos tvarkos

22

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2121/2005, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 2255/2004 nuostatas dėl jo taikymo laikotarpio

24

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2122/2005, nustatantis papildomą sumą, mokėtiną už citrusų vaisius Kipre pagal Reglamentą (EB) Nr. 634/2004

25

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2123/2005, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1555/96 dėl intervencinių lygių papildomiems kriaušių, citrinų, obuolių ir cukinijų muitams

27

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2124/2005, nustatantis nuo Reglamento (EB) Nr. 800/1999 leidžiančias nukrypti nuostatas dėl produktų, kaip į Sutarties I priedą neįtrauktų prekių, eksportuojamų į trečiąsias šalis, išskyrus Rumuniją

29

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2125/2005, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, atsiradusias patvirtinus patobulintą prekybos tvarką dėl tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų eksporto į Rumuniją

31

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2126/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 350/93 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

33

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2127/2005, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

35

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2128/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

37

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2129/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

39

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2130/2005, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2005 m. gruodžio 23 d.

43

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2131/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

45

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2132/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

47

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2133/2005, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 15-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

50

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2134/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

51

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2135/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

54

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2136/2005, dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

56

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2137/2005, nustatantis maksimalią miežių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatyto konkurso tvarka

57

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2138/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1438/2005 numatytu konkursu dėl avižų eksporto

58

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2139/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

59

 

 

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2140/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1809/2005, tvarka

60

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Korėjos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį sudarymo

61

Europos bendrijos ir Korėjos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį

62

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas, įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalį ir panaikinantis Sprendimą 2005/848/EB

64

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, atleidžiantis Suomiją ir Švediją nuo įsipareigojimo taikyti Tarybos direktyvą 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginimo medžiaga (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5469)

67

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvos 91/68/EEB E priedą, atnaujinant avių ir ožkų sveikatos sertifikatų pavyzdžius (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5506)  ( 1 )

68

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, antrą kartą iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/693/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu Rusijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5563)  ( 1 )

70

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimus 2004/696/EB ir 2004/863/EB dėl Bendrijos finansinio įnašo, skirto 2005 m. valstybių narių užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų USE likvidavimo ir stebėsenos programoms, perskirstymo (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5564)

73

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/237/EB dėl finansinės Bendrijos pagalbos 2005 metams Bendrijos etaloninės paukščių gripo laboratorijos veiklai (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5617)

78

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos bendroji pozicija 2005/936/BUSP, atnaujinanti Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu ir panaikinanti Bendrąją poziciją 2005/847/BUSP

80

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top