EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:340:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 340, 23. joulukuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 340

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
23. joulukuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2114/2005, annettu 13 päivänä joulukuuta 2005, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan välisen, kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen täytäntöönpanemisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2115/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, grönlanninpallasta koskevan elvytyssuunnitelman vahvistamisesta Luoteis-Atlantin kalastusjärjestössä

3

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2116/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta ja väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta tiettyjen Korean tasavallasta peräisin olevien elektronisten mikropiirien, niin sanottujen DRAMien (dynaamisten hakumuistien), tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1480/2003 muuttamisesta

7

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2117/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EY) N:o 384/96 muuttamisesta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2118/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2119/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, Egeanmeren pienten saarien viljatuotteiden ja kuivarehun erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 3175/94 muuttamisesta

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2120/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 ja neuvoston päätöksen 2001/822/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT) sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontijärjestelmän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 638/2003 muuttamisesta

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2121/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 2255/2004 muuttamisesta sen soveltamisen keston osalta

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2122/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, sitrushedelmille Kyproksessa maksettavan lisämäärän vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 634/2004 mukaisesti

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2123/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta sen määrän osalta, josta alkaen päärynöistä, sitruunoista, omenoista ja kesäkurpitsoista aletaan kantaa lisätullia

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2124/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, muihin kolmansiin maihin kuin Romaniaan perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviä tuotteita koskevista poikkeuksista asetukseen (EY) N:o 800/1999

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2125/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden Romaniaan suuntautuvaa vientiä koskevan parannetun kauppajärjestelmän toteuttamisesta johtuvista siirtymätoimenpiteistä

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2126/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (ETY) N:o 350/93 muuttamisesta

33

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2127/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2128/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

37

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2129/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

39

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2130/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, melassin 23 päivästä joulukuuta 2005 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

43

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2131/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2132/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

47

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2133/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1138/2005 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 15. osittaista tarjouskilpailua varten

50

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2134/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

51

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2135/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

54

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2136/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

56

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2137/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

57

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2138/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1438/2005 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

58

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2139/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

59

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2140/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1809/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

60

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2005, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

61

Vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukainen, Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus

62

 

*

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta ja päätöksen 2005/848/EY kumoamisesta

64

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005, Suomen ja Ruotsin vapauttamisesta velvollisuudesta soveltaa viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan annettua neuvoston direktiiviä 68/193/ETY (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5469)

67

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005, neuvoston direktiivin 91/68/ETY liitteen E muuttamisesta lampaiden ja vuohien terveystodistusten mallien saattamiseksi ajan tasalle (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5506)  ( 1 )

68

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005, lintuinfluenssaa Venäjällä koskevista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2005/693/EY muuttamisesta toisen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5563)  ( 1 )

70

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005, päätösten 2004/696/EY ja 2004/863/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamista jäsenvaltioiden vuodeksi 2005 esittämiin TSE:iden hävitys- ja valvontaohjelmiin (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5564)

73

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2005, päätöksen 2005/237/EY muuttamisesta siltä osin, joka koskee yhteisön taloudellista tukea lintuinfluenssaan erikoistuneen yhteisön vertailulaboratorion toimintaan vuonna 2005 (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5617)

78

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2005/936/YUTP, 21 päivältä joulukuuta 2005, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP ajantasaistamisesta ja yhteisen kannan 2005/847/YUTP kumoamisesta

80

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top