Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:340:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 340, 23 december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 340

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
23 december 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 2114/2005 van de Raad van 13 december 2005 betreffende de uitvoering van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994

1

 

*

Verordening (EG) nr. 2115/2005 van de Raad van 20 december 2005 tot vaststelling van een herstelplan voor zwarte heilbot in het kader van de visserijorganisatie in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan

3

 

*

Verordening (EG) nr. 2116/2005 van de Raad van 20 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1480/2003 tot instelling van een definitief compenserend recht op de invoer van bepaalde micro-elektronische schakelingen, zogeheten DRAM’s, uit de Republiek Korea en tot definitieve inning van het voorlopige recht

7

 

*

Verordening (EG) nr. 2117/2005 van de Raad van 21 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap

17

 

 

Verordening (EG) nr. 2118/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

18

 

*

Verordening (EG) nr. 2119/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3175/94 houdende bepalingen voor de toepassing van de specifieke regeling voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met graanproducten en gedroogd veevoeder en tot vaststelling van de op ramingen berustende voorzieningsbalans

20

 

*

Verordening (EG) nr. 2120/2005 van de Commissie van 22 december 2005 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2003 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2286/2002 van de Raad en Besluit 2001/822/EG van de Raad ten aanzien van de invoerregeling voor rijst van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en uit de landen en gebieden overzee (LGO)

22

 

*

Verordening (EG) nr. 2121/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2255/2004 wat betreft de toepassingsperiode ervan

24

 

*

Verordening (EG) nr. 2122/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot vaststelling van het extra bedrag dat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 634/2004 moet worden uitgekeerd voor citrusvruchten in Cyprus

25

 

*

Verordening (EG) nr. 2123/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1555/96 met betrekking tot de drempelvolumes voor de toepassing van de aanvullende rechten voor peren, citroenen, appelen en courgettes

27

 

*

Verordening (EG) nr. 2124/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot vaststelling van afwijkingen van Verordening (EG) nr. 800/1999 ten aanzien van producten in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, die worden uitgevoerd naar andere derde landen dan Roemenië

29

 

*

Verordening (EG) nr. 2125/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot vaststelling van overgangsmaatregelen in verband met de goedkeuring van verbeterde handelsregelingen voor de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Roemenië

31

 

*

Verordening (EG) nr. 2126/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 350/93 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

33

 

*

Verordening (EG) nr. 2127/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

35

 

 

Verordening (EG) nr. 2128/2005 van de Commissie van 22 december 2005 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde producten van de sector suiker, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

37

 

 

Verordening (EG) nr. 2129/2005 van de Commissie van 22 december 2005 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde graan- en rijstproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

39

 

 

Verordening (EG) nr. 2130/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot vaststelling, voor de sector suiker, vanaf 23 december 2005 geldende representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse

43

 

 

Verordening (EG) nr. 2131/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

45

 

 

Verordening (EG) nr. 2132/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector

47

 

 

Verordening (EG) nr. 2133/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de 15e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1138/2005

50

 

 

Verordening (EG) nr. 2134/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten

51

 

 

Verordening (EG) nr. 2135/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

54

 

 

Verordening (EG) nr. 2136/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sector granen

56

 

 

Verordening (EG) nr. 2137/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1058/2005

57

 

 

Verordening (EG) nr. 2138/2005 van de Commissie van 22 december 2005 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1438/2005

58

 

 

Verordening (EG) nr. 2139/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1059/2005

59

 

 

Verordening (EG) nr. 2140/2005 van de Commissie van 22 december 2005 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1809/2005

60

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

Besluit van de Raad van 13 december 2005 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) van 1994

61

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) van 1994

62

 

*

Besluit van de Raad van 21 december 2005 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Besluit 2005/848/EG

64

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 2005 tot vrijstelling van Finland en Zweden van de verplichting om Richtlijn 68/193/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken toe te passen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5469)

67

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 2005 tot wijziging van bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG van de Raad wat betreft de bijwerking van de modelgezondheidscertificaten voor schapen en geiten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5506)  ( 1 )

68

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 2005 tot tweede wijziging van Beschikking 2005/693/EG betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in Rusland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5563)  ( 1 )

70

 

*

Beschikking van de Commissie van 21 december 2005 tot wijziging van de Beschikkingen 2004/696/EG en 2004/863/EG wat betreft de herverdeling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de TSE-uitroeiings- en -bewakingsprogramma's van de lidstaten voor 2005 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5564)

73

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 december 2005 tot wijziging van Besluit 2005/237/EG wat betreft de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautaire referentielaboratorium voor aviaire influenza in 2005 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 5617)

78

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2005/936/GBVB van de Raad van 21 december 2005 inzake de actualisering van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en houdende intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2005/847/GBVB

80

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top