EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1155

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1155/2013 z dne 21. avgusta 2013 spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom v zvezi z informacijami o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih

OJ L 306, 16.11.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1155/oj

16.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 306/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1155/2013

z dne 21. avgusta 2013

spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom v zvezi z informacijami o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (1) in zlasti člena 36(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 36(2) Uredbe (EU) št. 1169/2011 določa, da informacije, ki jih navajajo nosilci živilske dejavnosti, ne smejo zavajati potrošnika, ne smejo biti dvoumne ali nejasne za potrošnika in morajo, kadar je mogoče, temeljiti na ustreznih znanstvenih podatkih.

(2)

V skladu z odstavkom 3 navedenega člena mora Komisija sprejeti izvedbene akte o uporabi zahtev, navedenih za primere iz navedenega ostavka.

(3)

Odstavek 4 navedenega člena omogoča, da se odstavek 3 dopolni z dodajanjem drugih posebnih primerov, za katere mora Komisija sprejeti navedene zahteve, in tako zagotoviti, da so potrošniki ustrezno obveščeni.

(4)

Osebe s celiakijo trpijo zaradi stalne preobčutljivosti na gluten. Gluten lahko negativno vpliva na navedene osebe, zato mora biti v njihovi prehrani odsoten ali prisoten v zelo majhnih količinah.

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 41/2009 (2) določa usklajena pravila o informacijah, ki se potrošnikom zagotavljajo glede odsotnosti ali zmanjšane prisotnosti glutena v živilih. Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da se Uredba (ES) št. 41/2009 razveljavi z dnem 20. julija 2016.

(6)

Potrošnike bi bilo treba še naprej ustrezno obveščati in ne zavajati ali begati z informacijami, ki jih nosilci živilske dejavnosti po razveljavitvi Uredbe (ES) št. 41/2009 navajajo glede odsotnosti ali zmanjšane prisotnosti glutena v živilih. Zato bi bilo treba spremeniti člen 36(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011, da bo Komisija lahko oblikovala enotne pogoje za informacije, ki jih lahko nosilci živilske dejavnosti navajajo glede odsotnosti ali zmanjšane prisotnosti glutena v živilih –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V prvem pododstavku člena 36(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011 se doda naslednja točka (d):

„(d)

informacije o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. avgusta 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 304, 22.11.2011, str. 18.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 41/2009 z dne 20. januarja 2009 o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten (UL L 16, 21.1.2009, str. 3).

(3)  Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, Direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega Parlamenta ter Uredb (ES) Sveta in Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009 (UL L 181, 29.6.2013, str. 35).


Top