EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:306:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 306, 16. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.306.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 306

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
16. novembra 2013


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1153/2013 z 15. novembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 147/2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1154/2013 z 15. novembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1155/2013 z 21. augusta 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1156/2013 zo 14. novembra 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

8

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1157/2013 z 15. novembra 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

10

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1158/2013 z 15. novembra 2013, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. novembra 2013

12

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/659/SZBP z 15. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/231/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku

15

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/660/SZBP z 15. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/389/SZBP o misii Európskej únie na budovanie regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (EUCAP NESTOR)

17

 

*

Rozhodnutie Rady 2013/661/SZBP z 15. novembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

18

 

 

2013/662/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. októbra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/767/ES, pokiaľ ide o zostavovanie, vedenie a uverejňovanie zoznamov dôveryhodných informácií o poskytovateľoch certifikačných služieb, ktorí podliehajú dohľadu členského štátu alebo sú v ňom akreditovaní [oznámené pod číslom C(2013) 6543]  (1)

21

 

 

2013/663/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2013, ktoré sa týka zamietnutia žiadosti o zrušenie zápisu názvu do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 [Kołocz śląski/kołacz śląski (CHZO)] [oznámené pod číslom C(2013) 7626]

40

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top