EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1155

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1155/2013 оd 21. kolovoza 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani u pogledu informacija o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani

OJ L 306, 16.11.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1155/oj

16.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 306/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1155/2013

оd 21. kolovoza 2013.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani u pogledu informacija o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani (1), a posebno njezin članak 36. stavak 4.,

budući da:

(1)

Člankom 36. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1169/2011 zahtijeva se da informacije koje mogu pružiti gospodarski subjekti u poslovanju s hranom ne smiju dovoditi potrošače u zabludu, biti dvosmislene ili zbunjujuće za potrošača i trebaju se, prema potrebi, temeljiti na odgovarajućim znanstvenim podacima.

(2)

U skladu sa stavkom 3. tog članka Komisija treba donijeti provedbene akte za primjenu navedenih zahtjeva na slučajeve iz tog stavka.

(3)

Stavkom 4. tog članka omogućuje se da se stavak 3. dopuni dodavanjem drugih posebnih slučajeva u kojima Komisija treba primijeniti navedene zahtjeve kako bi osigurala da su potrošači primjereno informirani.

(4)

Osobe oboljele od celijakije boluju od trajne intolerancije na gluten. Gluten može negativno utjecati na te osobe i stoga mora biti odsutan iz njihove prehrane ili smije biti prisutan u vrlo malim količinama.

(5)

Uredbom Komisije (EZ) br. 41/2009 (2) utvrđuju se usklađena pravila o informacijama koje se pružaju potrošačima o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani. Uredbom (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) predviđa se stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 41/2009 od 20. srpnja 2016.

(6)

Potrošače treba nastaviti primjereno informirati i ne dovoditi ih u zabludu ili zbunjivati informacijama koje subjekti u poslovanju s hranom navode o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani nakon stavljanja izvan snage Uredbe (EZ) br. 41/2009. Stoga je potrebno izmijeniti članak 36. stavak 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011 kako bi se Komisiji omogućilo utvrđivanje jednakih uvjeta za informacije o hrani u pogledu odsutnosti ili smanjene prisutnosti glutena u hrani koje mogu davati gospodarski subjekti u poslovanju s hranom,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U prvom podstavku članka 36. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011 dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

informacije o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. kolovoza 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 304, 22.11.2011., str. 18.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 41/2009 od 20. siječnja 2009. o sastavu i označivanju hrane prikladne za osobe intolerantne na gluten (SL L 16, 21.1.2009., str. 3.).

(3)  Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009, (SL L 181, 29.6.2013., str. 35.).


Top