EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:306:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 306, 16 november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.306.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 306

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
16 november 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1153/2013 av den 15 november 2013 om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1154/2013 av den 15 november 2013 om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1155/2013 av den 21 augusti 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller information om frånvaro av eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1156/2013 av den 14 november 2013 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

8

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1157/2013 av den 15 november 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1158/2013 av den 15 november 2013 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 16 november 2013

12

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2013/659/Gusp av den 15 november 2013 om ändring av beslut 2010/231/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia

15

 

*

Rådets beslut 2013/660/Gusp av den 15 november 2013 om ändring av beslut 2012/389/Gusp om Europeiska unionens uppdrag för regional maritim kapacitetsuppbyggnad på Afrikas horn (Eucap Nestor)

17

 

*

Rådets beslut 2013/661/Gusp av den 15 november 2013 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

18

 

 

2013/662/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 oktober 2013 om ändring av beslut 2009/767/EG gällande inrättande, underhåll och offentliggörande av tillförlitliga förteckningar över tillhandahållare av certifikattjänster som medlemsstaterna övervakar/ackrediterar [delgivet med nr C(2013) 6543]  (1)

21

 

 

2013/663/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 november 2013 om avslag på en ansökan om avregistrering av en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (Kołocz śląski/kołacz śląski [SGB]) [delgivet med nr C(2013) 7626]

40

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top