EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0720

2013/720/EU: Sklep Sveta z dne 15. novembra 2013 o podpisu Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju, v imenu Evropske unije

OJ L 328, 7.12.2013, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/720/oj

Related international agreement

7.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/1


SKLEP SVETA

z dne 15. novembra 2013

o podpisu Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju, v imenu Evropske unije

(2013/720/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. maja 2006 s sprejetjem Uredbe (ES) št. 764/2006 (1) odobril Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu).

(2)

Uporaba zadnjega protokola k temu Sporazumu o partnerstvu o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu (3) je prenehal veljati 20. decembra 2011.

(3)

Svet je Komisijo pooblastil za pogajanja o novem protokolu, ki plovilom Unije dodeljuje ribolovne možnosti v vodah, ki so pod suverenostjo ali jurisdikcijo Kraljevine Maroko na področju ribištva. Po koncu teh pogajanj je bil 24. julija 2013 parafiran novi protokol.

(4)

Novi protokol bi bilo treba podpisati s pridržkom njegove sklenitve –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Protokol) v imenu Unije, se odobri s pridržkom sklenitve navedenega protokola.

Besedilo Protokola je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola v imenu Unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 15. novembra 2013

Za Svet

Predsednik

R. ŠADŽIUS


(1)  UL L 141, 29.5.2006, str. 4.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 764/2006 z dne 22. maja 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (UL L 141, 29.5.2006, str. 1).

(3)  Protokol med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, ki določa finančni prispevek in ribolovne možnosti, predvidene v Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (UL L 202, 5.8.2011, str. 3).


Top