EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:328:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 328, 7. detsember 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.328.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 328

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
7. detsember 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2013/720/EL

 

*

Nõukogu otsus, 15. november 2013, Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta

1

 

 

Protokoll Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahel, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

2

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1270/2013, 15. november 2013, kalapüügivõimaluste jaotamise kohta Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) alusel

40

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013, 30. september 2013, raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208

42

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1272/2013, 6. detsember 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega ( 1 )

69

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1273/2013, 6. detsember 2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 454/2011 üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „reisijateveoteenuste telemaatilised rakendused” koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta ( 1 )

72

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1274/2013, 6. detsember 2013, millega muudetakse ja parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa teatavate toidu lisaainete osas ( 1 )

79

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1275/2013, 6. detsember 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ I lisa arseeni, kaadmiumi, plii, nitritite, lenduva sinepiõli ja kahjulike botaaniliste lisandite osas ( 1 )

86

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1276/2013, 6. detsember 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

93

 

 

OTSUSED

 

 

2013/721/EL

 

*

Euroopa Parlamendi otsus, 9. oktoober 2013, Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

95

Euroopa Parlamendi resolutsioon, 9. oktoober 2013, tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

97

 

 

2013/722/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 29. november 2013, millega kiidetakse heaks liikmesriikide 2014. aastaks ja järgmisteks aastateks esitatud aastased ja mitmeaastased programmid ning ELi rahaline toetus teatavate loomahaiguste ja zoonooside likvideerimiseks, tõrjeks ja seireks (teatavaks tehtud numbri C(2013) 8417 all)

101

 

 

2013/723/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 4. detsember 2013, kolme liikmesriigi (Hispaania, Horvaatia ja Ühendkuningriik) riiklikele programmidele kalandussektori andmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks 2013. aastal antava Euroopa Liidu rahalise toetuse kohta (teatavaks tehtud numbri C(2013) 8498 all)

118

 

 

2013/724/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 5. detsember 2013, liidu rahalise toetuse kohta seoses Küprosel 2013. aastal Newcastle’i haiguse vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri C(2013) 8560 all)

121

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top