EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:328:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 328, 7. prosinec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.328.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 328

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
7. prosince 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2013/720/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2013 o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Unie

1

 

 

Protokol mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu

2

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1270/2013 ze dne 15. listopadu 2013 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu

40

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012

42

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1272/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky ( 1 )

69

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1273/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému ( 1 )

72

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1274/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění a opravují přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o některé potravinářské přídatné látky ( 1 )

79

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1275/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, kadmia, olova, dusitanů, hořčičného oleje těkavého a škodlivých botanických nečistot ( 1 )

86

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1276/2013 ze dne 6. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

93

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/721/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. října 2013 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl II – Evropská rada a Rada

95

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. října 2013 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl II – Evropská rada a Rada (COM(2012) 436 – C7-0226/2012 – 2012/2169(DEC))

97

 

 

2013/722/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 2013, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Unie na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2014 a následující roky (oznámeno pod číslem C(2013) 8417)

101

 

 

2013/723/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2013 o finančním příspěvku Evropské unie na národní programy tří členských států (Španělska, Chorvatska a Spojeného království) pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu v roce 2013 (oznámeno pod číslem C(2013) 8498)

118

 

 

2013/724/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2013 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení newcastleské choroby na Kypru v roce 2013 (oznámeno pod číslem C(2013) 8560)

121

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top