EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:328:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 328, 2013. gada 7. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.328.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 328

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 7. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2013/720/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 15. novembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu protokolu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti

1

 

 

Protokols starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti

2

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1270/2013 (2013. gada 15. novembris) par zvejas iespēju iedalīšanu atbilstīgi Protokolam starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti

40

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 (2013. gada 30. septembris) par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā

42

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1272/2013 (2013. gada 6. decembris), ar ko attiecībā uz policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu ( 1 )

69

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1273/2013 (2013. gada 6. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 454/2011 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmu ( 1 )

72

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1274/2013 (2013. gada 6. decembris), ar ko izdara grozījumus un labojumus attiecībā uz dažām pārtikas piedevām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumā ( 1 )

79

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1275/2013 (2013. gada 6. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu attiecībā uz arsēna, kadmija, svina, nitrītu, gaistošās sinepju eļļas un kaitīgu botānisku piemaisījumu maksimālajiem pieļaujamiem daudzumiem ( 1 )

86

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1276/2013 (2013. gada 6. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

93

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/721/ES

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (2013. gada 9. oktobris) par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

95

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2013. gada 9. oktobris), ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

97

 

 

2013/722/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 29. novembris), ar ko apstiprina tās gada un daudzgadu programmas un Savienības finansiālo ieguldījumu konkrētu dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanai, kontrolei un uzraudzībai, ko dalībvalstis iesniegušas 2014. gadam un turpmākajiem gadiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8417)

101

 

 

2013/723/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 4. decembris) par Eiropas Savienības finansiālo ieguldījumu trīs dalībvalstu (Spānijas, Horvātijas, un Apvienotās Karalistes) valsts programmās datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē 2013. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8498)

118

 

 

2013/724/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 5. decembris) par Savienības finansiālo ieguldījumu ārkārtas pasākumiem Ņūkāslas slimības apkarošanai Kiprā 2013. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 8560)

121

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top