EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:328:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 328, 7. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.328.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 328

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
7. december 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2013/720/EU

 

*

Rådets afgørelse af 15. november 2013 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko

1

 

 

Protokol mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1270/2013 af 15. november 2013 om fordeling af fiskerimulighederne i henhold til protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko

40

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

42

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2013 af 6. december 2013 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår polycykliske aromatiske kulbrinter ( 1 )

69

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1273/2013 af 6. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem ( 1 )

72

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1274/2013 af 6. december 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår visse fødevaretilsætningsstoffer ( 1 )

79

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1275/2013 af 6. december 2013 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for arsen, cadmium, bly, nitrit, flygtig sennepsolie og skadelige botaniske urenheder ( 1 )

86

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1276/2013 af 6. december 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

93

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/721/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 9. oktober 2013 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

95

Europa-Parlamentets beslutning af 9. oktober 2013 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, Sektion II — Rådet

97

 

 

2013/722/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. november 2013 om godkendelse af årlige og flerårige programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2014 og efterfølgende år, og om fastsættelse af EU-tilskuddet hertil (meddelt under nummer C(2013) 8417)

101

 

 

2013/723/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 4. december 2013 om Den Europæiske Unions finansielle bidrag i 2013 til de nationale programmer for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren i 3 medlemsstater (Kroatien, Spanien og Det Forenede Kongerige) (meddelt under nummer C(2013) 8498)

118

 

 

2013/724/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 5. december 2013 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af Newcastle disease i Cypern i 2013 (meddelt under nummer C(2013) 8560)

121

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top