EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:328:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 328, 2013m. gruodis 7d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.328.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 328

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. gruodžio 7d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2013/720/ES

 

*

2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės protokolas, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Maroko žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1270/2013 dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės protokolą, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas

40

 

*

2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje

42

 

*

2013 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1272/2013, kuriuo dėl policiklinių aromatinių angliavandenilių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas ( 1 )

69

 

*

2013 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1273/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos ( 1 )

72

 

*

2013 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1274/2013, kuriuo dėl tam tikrų maisto priedų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III priedai ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas ( 1 )

79

 

*

2013 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1275/2013, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios arseno, kadmio, švino, nitritų, lakiojo garstyčių aliejaus ir žalingų botaninių priemaišų koncentracijos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB I priedas ( 1 )

86

 

 

2013 m. gruodžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1276/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

93

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/721/ES

 

*

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2011 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

95

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2011 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

97

 

 

2013/722/ES

 

*

2013 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo patvirtinamos metinės ir daugiametės 2014 m. ir vėlesniems metams valstybių narių pateiktos tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos ir nustatomas Europos Sąjungos finansinis įnašas (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 8417)

101

 

 

2013/723/ES

 

*

2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl 2013 m. Europos Sąjungos finansinio įnašo į trijų valstybių narių (Kroatijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės) duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo žuvininkystės sektoriuje nacionalines programas (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 8498)

118

 

 

2013/724/ES

 

*

2013 m. gruodžio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinės paramos skubių kovos su Niukaslo liga priemonių Kipre 2013 m. išlaidoms atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 8560)

121

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top