EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:328:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 328, 7. joulukuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.328.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 328

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
7. joulukuuta 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2013/720/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2013, Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kesken tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

1

 

 

Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välinen pöytäkirja Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1270/2013, annettu 15 päivänä marraskuuta 2013, Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kesken tehdyn pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

40

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta

42

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1272/2013, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen osalta ( 1 )

69

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1273/2013, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”henkilöliikenteen telemaattiset sovellukset” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun asetuksen (EU) N:o 454/2011 muuttamisesta ( 1 )

72

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1274/2013, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden II ja III ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta ja oikaisemisesta tiettyjen elintarvikelisäaineiden osalta ( 1 )

79

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1275/2013, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse arseenin, kadmiumin, lyijyn, nitriittien, haihtuvan sinappiöljyn ja haitallisten kasviperäisten epäpuhtauksien enimmäispitoisuuksista ( 1 )

86

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1276/2013, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

93

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/721/EU

 

*

Euroopan parlamentin päätös, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

95

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

97

 

 

2013/722/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 29 päivänä marraskuuta 2013, jäsenvaltioiden vuodeksi 2014 ja sitä seuraaviksi vuosiksi esittämien eräiden eläintautien ja zoonoosien vuotuisten ja monivuotisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä ja niihin myönnettävästä unionin rahoituksesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 8417)

101

 

 

2013/723/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin rahoitusosuudesta vuonna 2013 kolmen jäsenvaltion (Espanja, Kroatia ja Yhdistynyt kuningaskunta) kansalliselle ohjelmalle kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä varten (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 8498)

118

 

 

2013/724/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 5 päivänä joulukuuta 2013, unionin osallistumisesta Kyproksella vuonna 2013 toteutettujen Newcastlen taudin torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 8560)

121

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top