EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C/2023/01016

Cerere de candidaturi – Un post de director în cadrul Traducerii juridice (gradele AD 14 sau AD 15) va fi vacant la Direcția generală multilingvism a Curții de Justiție a Uniunii Europene începând cu 1 februarie 2024

OJ C, C/2023/1016, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1016/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1016/oj

European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria C


C/2023/1016

22.11.2023

CERERE DE CANDIDATURI

Un post de director în cadrul Traducerii juridice (gradele AD 14 sau AD 15) va fi vacant la Direcția generală multilingvism a Curții de Justiție a Uniunii Europene începând cu 1 februarie 2024

(C/2023/1016)

Postul va fi ocupat în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

I.   Prezentarea serviciului

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) este una dintre cele șapte instituții ale Uniunii Europene, fiind autoritatea judiciară a acesteia din 1952. În prezent, instituția cuprinde două instanțe, Curtea de Justiție și Tribunalul, care dau peste 1 600 de decizii în fiecare an în domenii juridice extrem de variate. Pentru a-și îndeplini misiunea, instanțele se bazează pe ansamblul serviciilor instituției, care le oferă sprijinul de care au nevoie pentru a respecta în special sistemul de multilingvism integral care caracterizează procedurile în fața Curții și a Tribunalului.

Acest regim lingvistic, unic în lume, garantează tuturor cetățenilor europeni accesul la justiția și la jurisprudența Uniunii în limba oficială aleasă de aceștia, consacrând astfel atât respectul pentru egalitatea limbilor și a statelor membre, cât și bogăția și diversitatea lingvistică și culturală a Uniunii.

În acest sens, CJUE se bazează pe Direcția generală multilingvism (DGM), care reunește o direcție de interpretare și un serviciu de traducere, compus, la rândul său, din două direcții ale Traducerii juridice, printre care cea care face obiectul prezentei cereri de candidaturi. Serviciul de traducere juridică numără aproximativ 850 de persoane, repartizate în cadrul celor 24 de unități lingvistice (una pentru fiecare limbă oficială a Uniunii).

Având în vedere misiunea jurisdicțională a CJUE și, prin urmare, implicațiile juridice legate de traducerea unor documente care prezintă un nivel foarte înalt de tehnicitate, unitățile lingvistice sunt formate numai din traducători cu studii juridice complete. Acești aproximativ 600 de juriști-lingviști, repartizați în diferitele unități lingvistice, asigură respectarea regimului lingvistic obligatoriu, punându-și astfel experiența, în special în materie de drept național și de drept comparat, la dispoziția instanțelor și a instituției în cadrul lucrărilor de pretratare sau de cercetare terminologică, documentară sau juridică. În acest fel, ei facilitează dialogul între culturile juridice ale statelor membre în cadrul procedurilor cu care sunt sesizate instanțele care compun CJUE.

II.   Natura atribuțiilor

Titularul postului participă, în cadrul echipei de conducere a Direcției generale multilingvism, plasată sub autoritatea directorului său general, la gestionarea serviciului lingvistic, contribuind la definirea și la punerea în aplicare a acțiunilor menite să asigure respectarea regimului lingvistic al instituției și al instanțelor sale.

În acest cadru, directorul conduce și coordonează acțiunea unei părți din unitățile DGM, adică peste 400 de funcționari și agenți, și asigură respectarea standardelor foarte ridicate de calitate și de celeritate care sunt așteptate de la serviciu, în special în scopul soluționării cauzelor. În acest scop, el participă de asemenea, în calitatea sa de ordonator de credite subdelegat, la gestionarea creditelor puse la dispoziția serviciului lingvistic, care se apropie de 15 000 000 de euro.

De asemenea, directorul colaborează îndeaproape cu echipa de conducere pentru a defini și a pune în aplicare demersuri și orientări strategice care vizează apărarea și promovarea multilingvismului în cadrul instituției și în afara acesteia.

El contribuie, în acest context, la ansamblul reflecțiilor strategice care vor permite serviciului să facă față în mod netulburat provocărilor specifice pe care acesta va trebui să le depășească pe termen scurt, mediu și lung, printre care evoluția sarcinilor și a meseriilor din traducere, schimbările tehnologice și noile competențe care rezultă din apariția instrumentelor bazate în special pe inteligența artificială, schimbarea mediilor, a condițiilor și a modalităților de lucru ale juriștilor-lingviști și, în aceste împrejurări, consolidarea cerințelor care revin serviciului în materie de exemplaritate, de transparență și de eficiență în utilizarea resurselor puse la dispoziția sa.

III.   Profilul căutat

Căutăm o persoană capabilă să înțeleagă provocările cu care se confruntă un serviciu de traducere modern, să contribuie la elaborarea răspunsurilor strategice care vor trebui date, în concordanță cu prioritățile definite de instituție și de direcția generală, și să dea impulsul necesar pentru a iniția și a realiza schimbările corespunzătoare. Din acest motiv, viitorul titular al postului va trebui să dea dovadă de o capacitate ridicată de analiză și de reflecție prospectivă și să fie o forță de propunere și un motor al schimbării, având în același timp determinarea și serenitatea necesare pentru a sprijini această transformare.

Având în vedere provocările speciale care rezultă din misiunea jurisdicțională a instituției și cerințele care decurg din rolul traducerii în cauzele cu care sunt sesizate instanțele, ar fi cu siguranță un avantaj pentru viitorul titular al postului să aibă studii juridice complete sau o experiență profesională solidă într-un context judiciar și o experiență relevantă în domeniul traducerii.

Demonstrând un interes deosebit pentru tehnologiile emergente și mai ales pentru provocările și oportunitățile pe care le prezintă instrumentele bazate în special pe inteligența artificială în domeniul lingvistic, viitorul titular al postului se va distinge prin curiozitatea sa intelectuală, prin spiritul său orientat către căutarea unor soluții pragmatice și eficace, precum și prin atașamentul său față de calitatea, celeritatea și caracterul adecvat al serviciului prestat instanțelor, justițiabililor și cetățenilor europeni.

Pentru a conduce cu succes o entitate administrativă multiculturală de mare anvergură, caracterizată de nivelul înalt de experiență și de dubla competență a personalului care o compune, viitorul titular al postului se va putea baza și pe aptitudinile sale excelente în materie de gestiune administrativă, pe simțul său pronunțat al dialogului și al relațiilor interpersonale, precum și pe capacitatea sa de a institui și de a menține raporturi constructive, atât în cadrul instituției, cât și în afara acesteia, în special cu serviciile omoloage din cadrul celorlalte instituții și agenții ale Uniunii Europene și din afara acesteia.

Personalitate convinsă și dotată cu o capacitate de a se alătura valorilor susținute de instituție în materia egalității limbilor și a culturilor, viitorul titular al postului va da dovadă de calități de comunicare și de negociere certe, care îi vor permite să contribuie la promovarea și la apărarea multilingvismului.

IV.   Condiții de admisibilitate

Pentru a fi admiși să participe la etapa de evaluare a candidaturilor, candidații trebuie să îndeplinească condițiile de numire ca funcționar prevăzute de Statutul funcționarilor Uniunii Europene (denumit în continuare „statutul”). În plus, ei trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

să fi atins un nivel de învățământ care corespunde unui ciclu complet de studii universitare, atestate printr-o diplomă;

să aibă o experiență profesională relevantă de cel puțin zece ani;

să aibă experiență dovedită în gestionarea de echipe;

să cunoască temeinic o limbă oficială a Uniunii Europene și să aibă o foarte bună cunoaștere a cel puțin două alte limbi oficiale. Din motive de serviciu, este necesară o bună cunoaștere a limbii franceze și a limbii engleze.

V.   Remunerație și condiții de angajare

Remunerația și condițiile de angajare sunt cele prevăzute de statut pentru funcționarii de gradul AD 14 sau AD 15 (1).

Candidaților li se atrage atenția asupra obligației impuse prin statut oricărui nou funcționar de a efectua cu succes o perioadă de probă de nouă luni.

VI.   Politica de recrutare

CJUE garantează egalitatea de șanse, sub rezerva evaluării comparative a meritelor candidaților, și egalitatea de tratament a tuturor persoanelor care își manifestă interesul pentru un post vacant. Aceasta încurajează în mod activ depunerea de candidaturi diversificate din partea unor candidați cu experiență, competențe și cunoștințe variate, pe o bază geografică cât mai largă posibil dintre resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene.

În acest context, orice candidat aflat într-o situație de handicap sau care prezintă o stare de sănătate ce poate avea un impact asupra capacității sale de a participa la etapa de evaluare a prezentei proceduri de selecție este invitat să contacteze Unitatea selecția talentelor din cadrul Direcției resurse umane (DIR-DGM@curia.europa.eu) încă de la depunerea candidaturii sale, astfel încât unitatea să poată organiza, în conformitate cu articolul 1d din statut, adaptările necesare pentru a permite participarea deplină a candidatului respectiv la etapa de evaluare. În acest scop, candidatului i se va putea solicita să trimită serviciului medical al CJUE un certificat medical sau un certificat întocmit de o autoritate națională, care va fi examinat în vederea punerii în aplicare a adaptărilor necesare.

Pentru toate informațiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul acestei proceduri de selecție, candidații sunt invitați să se raporteze la notice d’information privind recrutarea în cadrul serviciilor administrative ale CJUE.

VII.   Depunerea candidaturilor

Candidații la acest post sunt invitați să își depună candidatura prin e-mail numai la adresa DIR-DGM@curia.europa.eu, până cel târziu la data de 21 decembrie 2023, ora 17.00, ora Luxemburgului.

Candidatura cuprinde o scrisoare de motivație, un curriculum vitae și orice alte documente utile, precum și o scurtă expunere a candidatului (maximum 5 pagini) cu privire la viziunea sa despre activitățile și gestionarea direcției vizate de cererea de candidaturi.

Aprobat la 24 octombrie 2023.


(1)  Cu titlu indicativ, salariul lunar de bază al unui funcționar de gradul AD 14 treapta 1 este de 16 292 de euro, iar cel corespunzător gradului AD 15 treapta 1 este de 18 433 de euro.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1016/oj

ISSN 1977-1029 (electronic edition)


Top