EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:328:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 328, 7 decembrie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.328.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 328

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
7 decembrie 2013


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2013/720/UE

 

*

Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2013 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc

1

 

 

Protocol între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc

2

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1270/2013 al Consiliului din 15 noiembrie 2013 privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc

40

 

*

Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

42

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1272/2013 al Comisiei din 6 decembrie 2013 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește hidrocarburile aromatice policiclice ( 1 )

69

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1273/2013 al Comisiei din 6 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 454/2011 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători” al sistemului feroviar transeuropean ( 1 )

72

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1274/2013 al Comisiei din 6 decembrie 2013 de modificare și rectificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește anumiți aditivi alimentari ( 1 )

79

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1275/2013 al Comisiei din 6 decembrie 2013 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește nivelurile maxime pentru arsenic, cadmiu, plumb, nitriți, ulei de muștar volatil și impurități botanice dăunătoare ( 1 )

86

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1276/2013 al Comisiei din 6 decembrie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

93

 

 

DECIZII

 

 

2013/721/UE

 

*

Decizia Parlamentului European din 9 octombrie 2013 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

95

Rezoluția Parlamentului European din 9 octombrie 2013 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

97

 

 

2013/722/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 noiembrie 2013 de aprobare a programelor anuale și multianuale de eradicare, combatere și monitorizare a anumitor boli ale animalelor și zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2014 și următorii ani, precum și a contribuției financiare a Uniunii la aceste programe [notificată cu numărul C(2013) 8417]

101

 

 

2013/723/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 4 decembrie 2013 privind contribuția financiară a Uniunii Europene în 2013 la programele naționale a trei state membre (Spania, Croația și Regatul Unit) pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului [notificată cu numărul C(2013) 8498]

118

 

 

2013/724/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 5 decembrie 2013 privind contribuția financiară a Uniunii la măsurile de urgență în vederea combaterii bolii de Newcastle în Cipru în 2013 [notificată cu numărul C(2013) 8560]

121

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top