EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:076:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 76, 19 maart 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 76

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
19 maart 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 247/2008 van de Raad van 17 maart 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening)

1

 

*

Verordening (EG) nr. 248/2008 van de Raad van 17 maart 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 wat de nationale melkquota betreft

6

 

*

Verordening (EG) nr. 249/2008 van de Raad van 17 maart 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1425/2006 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde kunststof zakken uit de Volksrepubliek China en Thailand

8

 

 

Verordening (EG) nr. 250/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

13

 

 

Verordening (EG) nr. 251/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van maart 2008 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 533/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

15

 

 

Verordening (EG) nr. 252/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van maart 2008 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 539/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor eieren en ovoalbumine

17

 

 

Verordening (EG) nr. 253/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van maart 2008 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1385/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor vlees van pluimvee

19

 

 

Verordening (EG) nr. 254/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van maart 2008 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1384/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

21

 

 

Verordening (EG) nr. 255/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van maart 2008 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1383/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

23

 

 

Verordening (EG) nr. 256/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van maart 2008 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1399/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor bepaalde vleesproducten van oorsprong uit Zwitserland

24

 

 

Verordening (EG) nr. 257/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van maart 2008 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1382/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor varkensvlees

25

 

 

Verordening (EG) nr. 258/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

26

 

*

Verordening (EG) nr. 259/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van informatie over de begunstigden van financiële middelen uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

28

 

*

Verordening (EG) nr. 260/2008 van de Commissie van 18 maart 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van bijlage VII met de lijst van combinaties werkzame stof/product waarvoor een afwijking geldt ten aanzien van behandelingen na de oogst met een fumigatiemiddel (1)

31

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

33

 

*

Richtlijn 2008/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (1)

37

 

*

Richtlijn 2008/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, met betrekking tot de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden

39

 

*

Richtlijn 2008/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot intrekking van Richtlijn 84/539/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de elektrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van de diergeneeskunde (1)

41

 

*

Richtlijn 2008/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's), wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

42

 

*

Richtlijn 2008/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2002/83/EG betreffende levensverzekering, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

44

 

*

Richtlijn 2008/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (1)

46

 

*

Richtlijn 2008/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 91/675/EEG van de Raad tot oprichting van een Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

48

 

*

Richtlijn 2008/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

50

 

*

Richtlijn 2008/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/49/EG inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

54

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/233/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 17 maart 2008 tot wijziging van Beschikking 2004/558/EG tot uitvoering van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad voor wat betreft aanvullende garanties voor het intracommunautaire handelsverkeer in runderen ten aanzien van infectieuze boviene rhinotracheïtis en de goedkeuring van de door sommige lidstaten ingediende uitroeiingsprogramma’s (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1004)  (1)

56

 

 

2008/234/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 18 maart 2008 tot wijziging van Beschikking 2003/467/EG wat betreft de erkenning van bepaalde bestuurlijke gebieden van Polen als officieel vrij van enzoötische boviene leukose (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 974)  (1)

58

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top