Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:076:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 76, 19. marts 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 76

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
19. marts 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 247/2008 af 17. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen)

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 248/2008 af 17. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår de nationale mælkekvoter

6

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 249/2008 af 17. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1425/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand

8

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 250/2008 af 18. marts 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 251/2008 af 18. marts 2008 om udstedelse af importlicenser som følge af de ansøgninger, der blev indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2008 i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007 for fjerkrækød

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 252/2008 af 18. marts 2008 om udstedelse af importlicenser som følge af de ansøgninger, der blev indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2008 i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007 for æg og ægalbumin

17

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 253/2008 af 18. marts 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 254/2008 af 18. marts 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1384/2007

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 255/2008 af 18. marts 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1383/2007

23

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 256/2008 af 18. marts 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for visse kødprodukter med oprindelse i Schweiz, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1399/2007

24

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 257/2008 af 18. marts 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for svinekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1382/2007

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 258/2008 af 18. marts 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

26

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 259/2008 af 18. marts 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår offentliggørelsen af oplysninger om modtagerne af midler fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 260/2008 af 18. marts 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår udarbejdelse af et bilag VII med en liste over aktivstof/produkt-kombinationer, der er omfattet af en dispensation vedrørende behandling efter høst med fumigeringsmidler (1)

31

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/10/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

33

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/11/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (1)

37

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/12/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

39

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/13/EF af 11. marts 2008 om ophævelse af Rådets direktiv 84/539/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektriske apparater, der anvendes i dyrlægepraksis (1)

41

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/18/EF af 11. marts 2008 om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

42

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/19/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2002/83/EF om livsforsikring, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

44

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/20/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (1)

46

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/21/EF af 11. marts 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/675/EØF om nedsættelse af Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

48

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/22/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

50

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/23/EF af 11. marts 2008 om ændring af direktiv 2006/49/EF om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

54

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/233/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 17. marts 2008 om ændring af beslutning 2004/558/EF om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt (meddelt under nummer K(2008) 1004)  (1)

56

 

 

2008/234/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 18. marts 2008 om ændring af beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen om, at visse administrative regioner i Polen er officielt fri for enzootisk kvægleukose (meddelt under nummer K(2008) 974)  (1)

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top