EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:076:TOC

Uradni list Evropske unije, L 76, 19. marec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 76

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 51
19. marec 2008


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 247/2008 z dne 17. marca 2008 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“)

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 248/2008 z dne 17. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede nacionalnih kvot za mleko

6

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 249/2008 z dne 17. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 250/2008 z dne 18. marca 2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

13

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 251/2008 z dne 18. marca 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 252/2008 z dne 18. marca 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju za jajca in jajčni albumin, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/2007

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 253/2008 z dne 18. marca 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

19

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 254/2008 z dne 18. marca 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1384/2007

21

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 255/2008 z dne 18. marca 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1383/2007

23

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 256/2008 z dne 18. marca 2008 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifne kvote za nekatere mesne proizvode s poreklom iz Švice, odprte z Uredbo (ES) št. 1399/2007

24

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 257/2008 z dne 18. marca 2008 izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca marca 2008 v okviru tarifne kvote za prašičje meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1382/2007

25

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 258/2008 z dne 18. marca 2008 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto 2007/2008

26

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 259/2008 z dne 18. marca 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede objavljanja informacij o upravičencih do sredstev iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

28

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 260/2008 z dne 18. marca 2008 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z določitvijo Priloge VII, ki navaja kombinacije aktivne snovi/živila, za katere velja odstopanje glede tretiranja s fumigantom po spravilu pridelka (1)

31

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2008/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

33

 

*

Direktiva 2008/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2003/71/ES o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (1)

37

 

*

Direktiva 2008/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

39

 

*

Direktiva 2008/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o razveljavitvi Direktive Sveta 84/539/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o elektromedicinski opremi, ki se uporablja v veterinarstvu (1)

41

 

*

Direktiva 2008/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

42

 

*

Direktiva 2008/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2002/83/ES o življenjskem zavarovanju, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

44

 

*

Direktiva 2008/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2005/60/ES o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (1)

46

 

*

Direktiva 2008/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/675/EGS o ustanovitvi Evropskega odbora za zavarovanja in poklicne pokojnine, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

48

 

*

Direktiva 2008/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

50

 

*

Direktiva 2008/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2006/49/ES o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

54

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2008/233/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 17. marca 2008 o spremembi Odločbe 2004/558/ES o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1004)  (1)

56

 

 

2008/234/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 18. marca 2008 o spremembi Odločbe 2003/467/ES v zvezi s priznanjem statusa, da so nekatere administrativne regije Poljske uradno proste enzootske goveje levkoze (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 974)  (1)

58

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top