Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:076:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 76, 19. březen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 76

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
19. března 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 247/2008 ze dne 17. března 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 248/2008 ze dne 17. března 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vnitrostátní kvóty pro mléko

6

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 249/2008 ze dne 17. března 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1425/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu některých plastových pytlů a sáčků pocházejících z Čínské lidové republiky a Thajska

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 250/2008 ze dne 18. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

13

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 251/2008 ze dne 18. března 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 252/2008 ze dne 18. března 2008 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé výrobky v odvětví vajec a vaječného albuminu

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 253/2008 ze dne 18. března 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 254/2008 ze dne 18. března 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 255/2008 ze dne 18. března 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1383/2007 pro odvětví drůbežího masa

23

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 256/2008 ze dne 18. března 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1399/2007 pro některé masné výrobky pocházející ze Švýcarska

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 257/2008 ze dne 18. března 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1382/2007 pro odvětví vepřového masa

25

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 258/2008 ze dne 18. března 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

26

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 259/2008 ze dne 18. března 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 260/2008 ze dne 18. března 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 vytvořením přílohy VII, jež uvádí kombinace účinné látky a produktu, na které se vztahuje odchylka, pokud jde o ošetření po sklizni prostřednictvím fumigantů (1)

31

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/10/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

33

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/11/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (1)

37

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/12/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

39

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/13/ES ze dne 11. března 2008, kterou se zrušuje směrnice Rady 84/539/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zdravotnických elektrických přístrojů používaných ve veterinářství (1)

41

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/18/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice Rady 85/611/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

42

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/19/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2002/83/ES o životním pojištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

44

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/20/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2005/60/ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (1)

46

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/21/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/675/EHS o zřízení Evropského výboru pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

48

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

50

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/23/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2006/49/ES o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

54

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/233/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. března 2008, kterým se mění rozhodnutí 2004/558/ES o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (oznámeno pod číslem K(2008) 1004)  (1)

56

 

 

2008/234/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. března 2008, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé správní oblasti Polska jsou úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2008) 974)  (1)

58

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top