EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:076:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 76, 19 martie 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 76

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 51
19 martie 2008


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 247/2008 al Consiliului din 17 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP)

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 248/2008 al Consiliului din 17 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește cotele naționale de lapte

6

 

*

Regulamentul (CE) nr. 249/2008 al Consiliului din 17 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1425/2006 de instituire a unui drept antidumping definitiv la importurile unor saci și pungi din materiale plastice originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda

8

 

 

Regulamentul (CE) nr. 250/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

13

 

 

Regulamentul (CE) nr. 251/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

15

 

 

Regulamentul (CE) nr. 252/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor și al ovalbuminelor

17

 

 

Regulamentul (CE) nr. 253/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

19

 

 

Regulamentul (CE) nr. 254/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre

21

 

 

Regulamentul (CE) nr. 255/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin regulamentul (CE) nr. 1383/2007 pentru carnea de pasăre

23

 

 

Regulamentul (CE) nr. 256/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în cursul primelor șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin regulamentul (CE) nr. 1399/2007 pentru anumite produse din carne originare din Elveția

24

 

 

Regulamentul (CE) nr. 257/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 privind eliberarea de licențe de import pentru cererile depuse în primele șapte zile ale lunii martie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 pentru carnea de porc

25

 

 

Regulamentul (CE) nr. 258/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

26

 

*

Regulamentul (CE) nr. 259/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește publicarea informațiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

28

 

*

Regulamentul (CE) nr. 260/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea anexei VII ce cuprinde combinații de produse/substanțe active acoperite de o derogare pentru tratamentul prin afumare ulterior recoltării (1)

31

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2008/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2004/39/CE privind piețele instrumentelor financiare, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

33

 

*

Directiva 2008/11/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (1)

37

 

*

Directiva 2008/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

39

 

*

Directiva 2008/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de abrogare a Directivei 84/539/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre în domeniul aparatelor electrice utilizate în medicina veterinară (1)

41

 

*

Directiva 2008/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

42

 

*

Directiva 2008/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2002/83/CE privind asigurarea directă de viață, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

44

 

*

Directiva 2008/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (1)

46

 

*

Directiva 2008/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 91/675/CEE a Consiliului de instituire a unui comitet european de asigurări și pensii ocupaționale, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

48

 

*

Directiva 2008/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

50

 

*

Directiva 2008/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2006/49/CE privind adecvarea capitalului firmelor de investiții și al instituțiilor de credit, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei

54

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Comisie

 

 

2008/233/CE

 

*

Decizia Comisiei din 17 martie 2008 de modificare a Deciziei 2004/558/CE de punere în aplicare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului privind garanțiile suplimentare pentru schimburile intracomunitare cu bovine în ceea ce privește rinotraheita infecțioasă bovină și aprobarea programelor de eradicare prezentate de anumite state membre [notificată cu numărul C(2008) 1004]  (1)

56

 

 

2008/234/CE

 

*

Decizia Comisiei din 18 martie 2008 de modificare a Deciziei 2003/467/CE privind declararea anumitor regiuni administrative din Polonia ca fiind oficial indemne de leucoza enzootică bovină [notificată cu numărul C(2008) 974]  (1)

58

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top