EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:076:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 76, 19. maaliskuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 76

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
19. maaliskuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 247/2008, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 248/2008, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta kansallisten maitokiintiöiden osalta

6

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 249/2008, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1425/2006 muuttamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 250/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 251/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä maaliskuuta 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 252/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä maaliskuuta 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 253/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuuta 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 254/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1384/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 255/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1383/2007 avatuissa tariffikiintiöissä maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 256/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1399/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Sveitsistä peräisin olevia eräitä lihatuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 257/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1382/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 258/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 259/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) varoja saavia tuensaajia koskevien tietojen julkaisemisen osalta

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 260/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta laatimalla liite VII, jossa luetellaan sadonkorjuun jälkeistä kaasutusaineella käsittelyä koskevan poikkeuksen piiriin kuuluvat tehoaine/tuote-yhdistelmät (1)

31

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/10/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

33

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/11/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (1)

37

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/12/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

39

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/13/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, eläinlääkinnässä käytettäviä sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/539/ETY kumoamisesta (1)

41

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/18/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

42

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/19/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, henkivakuutuksesta annetun direktiivin 2002/83/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

44

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/20/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin 2005/60/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (1)

46

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/21/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkekomitean perustamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/675/ETY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

48

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/22/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

50

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/23/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä annetun direktiivin 2006/49/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

54

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/233/EY

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta tehdyn päätöksen 2004/558/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1004)  (1)

56

 

 

2008/234/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä maaliskuuta 2008, päätöksen 2003/467/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Puolan tiettyjen hallinnollisten alueiden julistamisesta naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 974)  (1)

58

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top