EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0142

Besluit (GBVB) 2021/142 van de Raad van 5 februari 2021 tot actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2020/1132

OJ L 43, 8.2.2021, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2021; opgeheven door 32021D1192

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/142/oj

8.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 43/14


BESLUIT (GBVB) 2021/142 VAN DE RAAD

van 5 februari 2021

tot actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2020/1132

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 27 december 2001 Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB (1) vastgesteld.

(2)

De Raad heeft op 30 juli 2020 Besluit (GBVB) 2020/1132 (2) vastgesteld, waarbij de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB (“de lijst”) werd geactualiseerd.

(3)

Overeenkomstig artikel 1, lid 6, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB dienen de namen van de personen, groepen en entiteiten op de lijst regelmatig te worden geëvalueerd om er zeker van te zijn dat hun plaatsing op de lijst nog steeds gerechtvaardigd is.

(4)

Dit besluit bevat de resultaten van de evaluatie die de Raad heeft verricht ten aanzien van de personen, groepen en entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing zijn.

(5)

De Raad heeft zich ervan vergewist dat de bevoegde instanties als bedoeld in artikel 1, lid 4, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB ten aanzien van alle personen, groepen en entiteiten op de lijst besluiten hebben genomen waaruit blijkt dat zij betrokken zijn geweest bij terroristische daden in de zin van artikel 1, leden 2 en 3, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB. Tevens heeft de Raad besloten dat de personen, groepen en entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing zijn, onderworpen moeten blijven aan de in Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB vastgestelde specifieke beperkende maatregelen.

(6)

De lijst moet dienovereenkomstig worden geactualiseerd, en Besluit (GBVB) 2020/1132 moet worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De lijst van personen, groepen en entiteiten waarop de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van toepassing zijn, is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Besluit (GBVB) 2020/1132 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 5 februari 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

A.P. ZACARIAS


(1)  Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93).

(2)  Besluit (GBVB) 2020/1132 van de Raad van 30 juli 2020 tot actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2020/20 (PB L 247 van 31.7.2020, blz. 18).


BIJLAGE

LIJST VAN PERSONEN, GROEPEN EN ENTITEITEN BEDOELD IN ARTIKEL 1

I.   PERSONEN

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), geboren op 11.8.1960 in Iran. Paspoortnummer: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, geboren in Al Ihsa (Saudi-Arabië), Saudisch onderdaan.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, geboren op 16.10.1966 in Tarut (Saudi-Arabië), Saudisch onderdaan.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), geboren op 6.3.1955 of 15.3.1955 in Iran. Iraans en Amerikaans onderdaan. Paspoortnummer: C2002515 (Iran). Paspoortnummer: 477845448 (VS). Nummer nationaal identiteitsbewijs: 07442833, vervaldatum 15.3.2016 (Amerikaans rijbewijs).

5.

ASSADI Assadollah, geboren op 22.12.1971 in Teheran (Iran), Iraans onderdaan. Nummer Iraans diplomatiek paspoort: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), geboren op 8.3.1978 in Amsterdam (Nederland).

7.

EL HAJJ, Hassan, geboren op 22.3.1988 in Zaghdraiya, Sidon (Libanon), Canadees onderdaan. Paspoortnummer: JX446643 (Canada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, geboren op 6.8.1962 in Teheran (Iran), Iraans onderdaan. Paspoortnummer: D9016290, geldig tot en met 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, geboren in 1963 in Libanon, Libanees onderdaan.

10.

MELIAD, Farah, geboren op 5.11.1980 in Sydney (Australië), Australisch onderdaan. Paspoortnummer: M2719127 (Australië).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), geboren op 14.4.1965 of op 1.3.1964 in Pakistan. Paspoortnummer: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), geboren op 13.10.1976 in Pülümür (Turkije).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), geboren ca. 1957 in Iran. Adressen: 1) Kermanshah, Iran; 2) legerbasis Mehran, provincie Ilam, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, geboren ca. 1965 in Teheran, Iran.

II.   GROEPEN EN ENTITEITEN

1.

“Abu Nidal Organisation” (“ANO”) (alias “Fatah Revolutionaire Raad”, alias “Arabische Revolutionaire Brigades”, alias “Zwarte September”, alias “Revolutionaire Organisatie van Socialistische Moslims”).

2.

“Al-Aqsa Martelarenbrigade”.

3.

“Al-Aqsa e.V”.

4.

“Babbar Khalsa”.

5.

“Communist Party of the Philippines”, met inbegrip van de “New People’s Army” (“NPA”), Filipijnen.

6.

Directoraat binnenlandse veiligheid van het Iraanse Ministerie voor Inlichtingen en Veiligheid.

7.

“Gama’a al-Islamiyya”, (alias “Al-Gama’a al-Islamiyya”) (“Islamitische Groep” (“IG”)).

8.

“İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” (“IBDA-C”) (“Front van Voorvechters voor het Grote Islamitische Oosten”).

9.

“Hamas”, met inbegrip van “Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10.

“Hizballah Military Wing” (alias “Hezbollah Military Wing”, “Hizbullah Military Wing”, “Hizbollah Military Wing”, “Hezballah Military Wing”, “Hisbollah Military Wing”, “Hizbu’llah Military Wing”, “Hizb Allah Military Wing”, en “Jihad Council” (en alle daaraan rapporterende eenheden, waaronder de Externe Veiligheidsorganisatie)).

11.

“Hizbul Mujahideen” (“HM”).

12.

“Khalistan Zindabad Force” (“KZF”).

13.

“Kurdistan Workers’ Party” (“PKK”) (alias “KADEK”, alias “KONGRA-GEL”).

14.

“Liberation Tigers of Tamil Eelam” (“LTTE”).

15.

“Ejército de Liberación Nacional” (“Nationaal Bevrijdingsleger”).

16.

“Palestina Islamic Jihad” (“PIJ”).

17.

“Popular Front for the Liberation of Palestine” (“PFLP”).

18.

“Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command” (alias “PFLP — General Command”).

19.

“Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” (“DHKP/C”) (alias “Devrimci Sol” (“Revolutionair Links”), alias “Dev Sol” (“Revolutionair Volksbevrijdingsleger/-front/-partij”)).

20.

“Sendero Luminoso” (“SL”) (“Lichtend Pad”).

21.

“Teyrbazen Azadiya Kurdistan” (“TAK”) (alias “Kurdistan Freedom Falcons”, alias “Kurdistan Freedom Hawks”).

Top