8.2.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 43/14


DECIZIA (PESC) 2021/142 A CONSILIULUI

din 5 februarie 2021

de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2020/1132

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 27 decembrie 2001, Consiliul a adoptat Poziția comună 2001/931/PESC (1).

(2)

La 30 iulie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/1132 (2) de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC (denumită în continuare „lista”).

(3)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (6) din Poziția comună 2001/931/PESC, este necesar să se revizuiască periodic numele persoanelor și denumirile grupurilor și entităților care figurează pe listă pentru a se asigura că menținerea lor pe listă rămâne justificată.

(4)

Prezenta decizie prezintă rezultatul revizuirii efectuate de Consiliu în ceea ce privește persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC.

(5)

Consiliul a verificat dacă autoritățile competente, menționate la articolul 1 alineatul (4) din Poziția comună 2001/931/PESC, au adoptat decizii referitoare la toate persoanele, grupurile și entitățile care figurează pe listă ca urmare a implicării acestora în acte de terorism în înțelesul articolului 1 alineatele (2) și (3) din Poziția comună 2001/931/PESC. De asemenea, Consiliul a ajuns la concluzia că persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC ar trebui să li se aplice în continuare măsurile restrictive specifice prevăzute în Poziția comună 2001/931/PESC.

(6)

Lista ar trebui să fie actualizată în mod corespunzător, iar Decizia (PESC) 2020/1132 ar trebui să fie abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC este prevăzută în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Decizia (PESC) 2020/1132 se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 februarie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 93).

(2)  Decizia (PESC) 2020/1132 a Consiliului din 30 iulie 2020 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2020/20 (JO L 247, 31.7.2020, p. 18).


ANEXĂ

LISTA PERSOANELOR, GRUPURILOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

I.   PERSOANE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Numărul pașaportului: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 6.3.1955 sau la 15.3.1955 în Iran. Cetățean iranian și cetățean al SUA; Numărul pașaportului: C2002515 (Iran); Numărul pașaportului: 477845448 (SUA). Numărul cărții de identitate naționale: 07442833, data expirării: 15.3.2016 (permis de conducere eliberat în SUA).

5.

ASSADI Assadollah, născut la 22.12.1971 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului diplomatic iranian: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), născut la 8.3.1978 la Amsterdam (Țările de Jos).

7.

EL HAJJ, Hassan, născut la 22.3.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetățean canadian. Numărul pașaportului: JX446643 (Canada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, născut la 6.8.1962 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului: D9016290, valabil până la 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Liban, născut în 1963 în Liban, cetățean libanez.

10.

MELIAD, Farah, născut la 5.11.1980 la Sydney (Australia), cetățean australian. Numărul pașaportului: M2719127 (Australia).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan; Numărul pașaportului: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), născut la 13.10.1976 la Pülümür (Turcia).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: (1) Kermanshah, Iran, (2) Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

II.   GRUPURI ȘI ENTITĂȚI

1.

„Abu Nidal Organisation” („Organizația Abu Nidal”) – „ANO” [alias „Fatah Revolutionary Council” („Consiliul Revoluționar Fatah”), alias „Arab Revolutionary Brigades” („Brigăzile Revoluționare Arabe”), alias „Black September” („Septembrie Negru”), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”)].

2.

„Brigada Martirilor Al-Aqsa”.

3.

„Al-Aqsa e.V”.

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

„Communist Party of the Philippines” („Partidul Comunist din Filipine”), inclusiv „New People’s Army” („Noua Armată Populară”) – „NAP”, Filipine.

6.

Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcția pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informații și Securitate).

7.

„Gama’a al-Islamiyya” (alias „Al-Gama’a al-Islamiyya”) [„Islamic Group” („Grupul Islamic”) – „IG” („GI”)].

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” [„Great Islamic Eastern Warriors Front” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)].

9.

„Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10.

„Hizballah Military Wing” („Aripa militară a Hezbollahului”) [alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hizbullah Military Wing”, alias „Hizbollah Military Wing”, alias „Hezballah Military Wing”, alias „Hisbollah Military Wing”, alias „Hizbu’llah Military Wing”, alias „Hizb Allah Military Wing”, alias „Jihad Council” („Consiliul Jihadului”) (și toate unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].

11.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”.

12.

„Khalistan Zindabad Force” („Forța Khalistan Zindabad”) – „KZF”.

13.

„Kurdistan Workers’ Party” („Partidul Muncitoresc din Kurdistan”) – „PKK” (alias „KADEK”, alias „KONGRA-GEL”).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” („Tigrii Eliberării din Tamil Eelam”) – „LTTE”.

15.

„Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Națională”).

16.

„Palestinian Islamic Jihad” („Jihadul Islamic Palestinian”) – „PIJ”.

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”) – „PFLP”.

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” – „General Command” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General”) [alias „PFLP” – „General Command” („FPEP” – „Comandamentul General”)].

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP-C” [alias „Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).

20.

„Sendero Luminoso” („Calea Luminoasă”) – „SL”.

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” [alias „Kurdistan Freedom Falcons” („Șoimii Eliberării din Kurdistan”), alias „Kurdistan Freedom Hawks” („Vulturii Eliberării din Kurdistan”)].