EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:043:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 043, 8 februari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 43

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
8 februari 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/138 av den 5 februari 2021 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2020/1128

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/139 av den 4 december 2020 om ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/125 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning för att beakta Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/140 av den 1 februari 2021 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ”Munster”/”Munster-Géromé” (SUB)

8

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/141 av den 5 februari 2021 om förlängning av ett undantag från rådets förordning (EG) nr 1967/2006 vad gäller förbudet mot fiske ovanför skyddade livsmiljöer samt minimiavståndet från kusten och minimidjupet för fiske med trålare av ”gangui-typ” i vissa territorialvatten i Frankrike (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

10

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/142 av den 5 februari 2021 om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut (Gusp) 2020/1132

14

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2021/143 av den 5 februari 2021 om ändring av bilagan till det monetära avtalet mellan Europeiska unionen och Vatikanstaten

18

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2021/144 av den 5 februari 2021 om ändring av bilaga A till det monetära avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Monaco

25

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2021/145 av den 5 februari 2021 om ändring av bilagan till det monetära avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken San Marino

33

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2021/146 av den 5 februari 2021 om ändring av bilagan till det monetära avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Andorra

47

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) 2021/48 av den 22 januari 2021 om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia ( EUT L 23, 25.1.2021 )

61

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top