EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:043:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 043, 8 lutego 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 43

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
8 lutego 2021


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/138 z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1128

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/139 z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające załączniki I i V do rozporządzenia (UE) 2019/125 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, aby uwzględnić wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/140 z dnia 1 lutego 2021 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych ‘Munster’/‘Munster-Géromé’ (ChNP)

8

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/141 z dnia 5 lutego 2021 r. przedłużające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w odniesieniu do zakazu połowów nad chronionymi siedliskami, minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla trawlerów stosujących sieci typu „gangui” prowadzących połowy na niektórych wodach terytorialnych Francji (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

10

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/142 z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie aktualizacji listy osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2020/1132

14

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/143 z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniająca załącznik do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim

18

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/144 z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniająca załącznik A do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Księstwem Monako

25

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/145 z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniająca załącznik do Układu monetarnego między Unią Europejską a Republiką San Marino

33

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2021/146 z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniająca załącznik do Układu monetarnego między Unią Europejską a Księstwem Andory

47

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2021/48 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie rozporządzenia (WE) nr 147/2003 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii ( Dz.U. L 23 z 25.1.2021 )

61

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top