EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0142

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/142 af 5. februar 2021 om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2020/1132

EUT L 43 af 8.2.2021, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2021; ophævet ved 32021D1192

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/142/oj

8.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/14


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2021/142

af 5. februar 2021

om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2020/1132

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 27. december 2001 fælles holdning 2001/931/FUSP (1).

(2)

Rådet vedtog den 30. juli 2020 afgørelse (FUSP) 2020/1132 (2) om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP (»listen«).

(3)

I henhold til artikel 1, stk. 6, i fælles holdning 2001/931/FUSP er det nødvendigt med regelmæssige mellemrum at gennemgå navnene på de personer, grupper og enheder, der er opført på listen, for at sikre, at det stadig er berettiget at bevare dem herpå.

(4)

Denne afgørelse indeholder resultatet af den gennemgang, som Rådet har foretaget af de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på.

(5)

Rådet har kontrolleret, at kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 1, stk. 4, i fælles holdning 2001/931/FUSP har truffet afgørelse for alle de på listen opførte personer, grupper og enheder om, at de har været involveret i terrorhandlinger som defineret i artikel 1, stk. 2 og 3, i fælles holdning 2001/931/FUSP. Rådet har også konkluderet, at de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på, fortsat bør være omfattet af de specifikke restriktive foranstaltninger, der er fastsat i fælles holdning 2001/931/FUSP.

(6)

Listen bør ajourføres i overensstemmelse hermed, og afgørelse (FUSP) 2020/1132 bør ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Listen over de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på, er opført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Afgørelse (FUSP) 2020/1132 ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2021.

På Rådets vegne

A.P. ZACARIAS

Formand


(1)  Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1132 af 30. juli 2020 om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2020/20 (EUT L 247 af 31.7.2020, s. 18).


BILAG

LISTE OVER PERSONER, GRUPPER OG ENHEDER, JF. ARTIKEL 1

I.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), født den 11.8.1960 i Iran. Pasnr.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16.10.1966 i Tarut (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), født den 6.3.1955 eller den 15.3.1955 i Iran. Iransk og amerikansk statsborger. Pasnr.: C2002515 (Iran). Pasnr.: 477845448 (USA). Nationalt ID-nr.: 07442833, udløbsdato den 15.3.2016 (amerikansk kørekort).

5.

ASSADI Assadollah, født den 22.12.1971 i Teheran (Iran), iransk statsborger. Pasnr.: D9016657 (iransk diplomatpas).

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), født den 8.3.1978 i Amsterdam (Nederlandene).

7.

EL HAJJ, Hassan, født den 22.3.1988 i Zaghdraiya, Sidon, Libanon, canadisk statsborger. Pasnr.: JX446643 (Canada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, født den 6.8.1962 i Teheran (Iran), iransk statsborger. Pasnr.: D9016290, gyldigt indtil den 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i Libanon, libanesisk statsborger.

10.

MELIAD, Farah, født den 5.11.1980 i Sydney (Australien), australsk statsborger. Pasnr.: M2719127 (Australien).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), født den 14.4.1965 eller den 1.3.1964 i Pakistan. Pasnr.: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), født den 13.10.1976 i Pülümür (Tyrkiet).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), født cirka 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehran militærbase, Ilamprovinsen, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, født cirka 1965 i Teheran, Iran.

II.   GRUPPER OG ENHEDER

1.

»Abu Nidal Organisation« — »ANO« (alias »Fatah Revolutionary Council«, alias »Arab Revolutionary Brigades«, alias »Black September«, alias »Revolutionary Organisation of Socialist Muslims«).

2.

»Al-Aqsa Martyrs' Brigade«.

3.

»Al-Aqsa e.V«.

4.

»Babbar Khalsa«.

5.

»Det Filippinske Kommunistparti«, herunder »New People's Army« — »NPA«, Filippinerne.

6.

Direktoratet for intern sikkerhed under Irans efterretnings- og sikkerhedsministerium.

7.

»Gama'a al-Islamiyya« (alias »Al-Gama'a al-Islamiyya«) (»Islamisk Gruppe« — »IG«).

8.

»İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi« — »IBDA-C« (»Great Islamic Eastern Warriors Front«).

9.

»Hamas«, herunder »Hamas-Izz al-Din al-Qassem«.

10.

»Hizballah Military Wing« (alias »Hezbollah Military Wing«, alias »Hizbullah Military Wing«, alias »Hizbollah Military Wing«, alias »Hezballah Military Wing«, alias »Hisbollah Military Wing«, alias »Hizbu'llah Military Wing« alias »Hizb Allah Military Wing«, alias »Jihad Council« (og alle de enheder, der refererer til den, herunder den eksterne sikkerhedsorganisation)).

11.

»Hizbul Mujahideen« — »HM«.

12.

»Khalistan Zindabad Force« — »KZF«.

13.

»Det Kurdiske Arbejderparti« — »PKK« (alias »KADEK«, alias »KONGRA-GEL«).

14.

»De Tamilske Tigre« — »LTTE«.

15.

»Ejército de Liberación Nacional« (»Den Nationale Befrielseshær«).

16.

»Palæstinensisk Islamisk Jihad« — »PIJ«.

17.

»Popular Front for the Liberation of Palestine« — »PFLP«.

18.

»Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command« (alias »PFLP — General Command«).

19.

»Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi« — »DHKP/C« (alias »Devrimci Sol« (»Revolutionary Left«), alias »Dev Sol«) (»Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party«).

20.

»Sendero Luminoso« — »SL« (»Den Lysende Sti«).

21.

»Teyrbazen Azadiya Kurdistan« — »TAK« (alias »Kurdistan Freedom Falcons«, alias »Kurdistan Freedom Hawks«).

Top