EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:346:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 346, 20 ta' Diċembru 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.346.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 346

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
20 ta' Diċembru 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1368/2013 tat-13 ta’ Diċembru 2013 dwar l-appoġġ, min-naħa tal-Unjoni, għall-programmi ta’ għajnuna għad-dekummissjonar ta’ impjanti nukleari fil-Bulgarija u s-Slovakkja, u li jirrevoka r-Regolamenti (Euratom) Nru 549/2007 u (Euratom) Nru 647/2010

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1369/2013 tat-13 ta’ Diċembru 2013 dwar l-appoġġ, min-naħa tal-Unjoni, għall-programm ta' għajnuna għad-dekummissjonar ta' impjanti nukleari fil-Litwanja, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1990/2006

7

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1370/2013 tas-16 ta’ Diċembru 2013 li jiddetermina miżuri dwar l-iffissar ta’ ċerti għajnuniet u rifużjonijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti agrikoli

12

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1371/2013 tas-16 ta’ Diċembru 2013 li jestendi d-dazju definittiv antidumping impost mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 791/2011 fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti drappijiet b'malja miftuħa tal-fibri tal-ħġieġ li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għal importazzjonijiet ta' ċerti drappijiet b'malja miftuħa tal-fibri tal-ħġieġ kunsinjati mill-Indja u mill-Indoneżja, kemm jekk iddikjarati li joriġinaw mill-Indja u mill-Indoneżja kif ukoll jekk le

20

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1372/2013 tad-19 ta’ Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 ( 1 )

27

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1373/2013 tad-19 ta’ Diċembru 2013 li iniżżel ir-regoli dettaljati biex jimplimenta s-sistema tal-liċenzi ta’ esportazzjoni fis-settur tal-laħam tal-majjal

29

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1374/2013 tad-19 ta’ Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 36 ( 2 )

38

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1375/2013 tad-19 ta’ Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 39 ( 2 )

42

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1376/2013 tad-19 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

47

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1377/2013 tad-19 ta’ Diċembru 2013 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru tal-2013 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 1385/2007 għal-laħam tat-tjur

49

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1378/2013 tad-19 ta’ Diċembru 2013 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta’ Diċembru tal-2013 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 533/2007 għal-laħam tat-tjur

51

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/777/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà EUTM Somalia/1/2013 tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-ħatra ta' Kmandant tal-Missjoni tal-UE għall-missjoni militari tal-Unjoni Ewropea biex tikkontribwixxi għat-taħriġ tal-forzi tas-sigurtà tas-Somalja (EUTM Somalia)

53

 

 

2013/778/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2008/46/KE

54

 

 

2013/779/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2008/37/KE

58

 

 

2013/780/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2013 li tipprovdi deroga mill-Artikolu 13(1)(ii) tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE fir-rigward tal-injam isserrat mingħajr qoxra ta’ Quercus L., Platanus L. u Acer saccharum Marsh. li joriġina fl-Istati Uniti tal-Amerika (notifikata bid-dokument C(2013) 9166)

61

 

 

2013/781/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2013 dwar l-għoti ta’ deroga mitluba mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq fir-rigward tal-Ingilterra, l-Iskozja u Wales skont id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (notifikata bid-dokument C(2013) 9167)

65

 

 

2013/782/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2002/757/KE dwar ir-rekwiżit taċ-ċertifikat fitosanitarju fir-rigward tal-organiżmu ta’ ħsara Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. għall-injam isserrat mingħajr qoxra ta’ Acer macrophyllum Pursh u Quercus spp. L. li joriġina fl-Istati Uniti tal-Amerika (notifikata bid-dokument C(2013) 9181)

69

 

 

2013/783/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2013 li tiddetermina li s-suspensjoni temporanja tad-dazji tad-dwana preferenzjali stabbilita taħt il-mekkaniżmu ta’ stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim ta’ Kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja u l-Perù, min-naħa l-oħra, mhix xierqa għall-importazzjoni tal-banana li toriġina mill-Perù għas-sena 2013

73

 

 

2013/784/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2013 li jemenda l-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa I, II u III għall-kummerċ ġewwa l-Unjoni fl-annimali ovini u kaprini għall-qatla, it-tismin u r-riproduzzjoni stipulati fl-Anness E tad-Direttiva tal-Kunsill 91/68/KEE (notifikata bid-dokument C(2013) 9208)  ( 2 )

75

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1363/2013 tat-12 ta’ Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, fejn tidħol id-definizzjoni ta’ “nanomaterjali maħdumin”( ĠU L 343, 19.12.2013 )

89

 


 

(1)   Test b'relevanza għaż-ŻEE u għall-Isvizzera

 

(2)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top