EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:346:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 346, 2013m. gruodis 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.346.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 346

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. gruodžio 20d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1368/2013 dėl Sąjungos paramos Bulgarijos ir Slovakijos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programoms, kuriuo panaikinami reglamentai (Euratomas) Nr. 549/2007 ir (Euratomas) Nr. 647/2010

1

 

*

2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1369/2013 dėl Sąjungos paramos Lietuvos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1990/2006

7

 

*

2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės

12

 

*

2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1371/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Indijos ir Indonezijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės

20

 

*

2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1372/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką ( 1 )

27

 

*

2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1373/2013, nustatantis išsamias eksporto licencijų sistemos įgyvendinimo kiaulienos sektoriuje taisykles

29

 

*

2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1374/2013, kuriuo dėl 36-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 ( 2 )

38

 

*

2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1375/2013, kuriuo dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 ( 2 )

42

 

 

2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1376/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

47

 

 

2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1377/2013 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias gruodžio 2013 m. rugsėjo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

49

 

 

2013 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1378/2013 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2013 m. gruodžio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

51

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/777/BUSP

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUTM Somalia/1/2013 dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia) ES misijos vado skyrimo

53

 

 

2013/778/ES

 

*

2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo įsteigiama Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2008/46/EB

54

 

 

2013/779/ES

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo įsteigiama Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2008/37/EB

58

 

 

2013/780/ES

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkto nuostatų dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.), platano (Platanus L.) ir cukrinio klevo (Acer saccharum Marsh.) pjautinės medienos be žievės (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9166)

61

 

 

2013/781/ES

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei suteikiamas jos prašomas leidimas Anglijai, Škotijai ir Velsui taikyti Tarybos direktyvoje 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių numatytą leidžiančią nukrypti nuostatą (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9167)

65

 

 

2013/782/ES

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2002/757/EB nuostatos dėl reikalavimo pateikti Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės stambialapio klevo (Acer macrophyllum Pursh) ir ąžuolo (Quercus spp. L.) pjautinės medienos be žievės fitosanitarinį sertifikatą dėl kenksmingojo organizmo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t veld sp. nov. (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9181)

69

 

 

2013/783/ES

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatoma, kad pagal Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo bananų importo stabilizavimo priemonę nustatytos lengvatinės muito normos taikymas 2013 m. Peru kilmės importuojamiems bananams nėra laikinai nutraukiamas

73

 

 

2013/784/ES

 

*

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 91/68/EEB E priede nustatyti Sąjungos vidaus prekybos skersti, penėti ir veisti skirtomis avimis ir ožkomis I, II ir III sveikatos sertifikatų pavyzdžiai (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9208)  ( 2 )

75

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2013 m. gruodžio 12 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1363/2013, kuriuo dėl termino „dirbtinai sukurtos nanomedžiagos“ apibrėžties iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, klaidų ištaisymas ( OL L 343, 2013 12 19 )

89

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai

 

(2)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top