Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:346:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 346, 20. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.346.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 346

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
20. december 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (Euratom) nr. 1368/2013 af 13. december 2013 om EU-støtte til programmerne for bistand til nuklear nedlukning i Bulgarien og Slovakiet og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 549/2007 og forordning (Euratom) nr. 647/2010

1

 

*

Rådets forordning (Euratom) nr. 1369/2013 af 13. december 2013 om EU-støtte til programmet for bistand til nuklear nedlukning i Litauen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1990/2006

7

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 af 16. december 2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter

12

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1371/2013 af 16. december 2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien og Indonesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien

20

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1372/2013 af 19. december 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 ( 1 )

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1373/2013 af 19. december 2013 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser inden for svinekødssektoren

29

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1374/2013 af 19. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår international regnskabsstandard 36 ( 2 )

38

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1375/2013 af 19. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår international regnskabsstandard 39 ( 2 )

42

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1376/2013 af 19. december 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

47

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1377/2013 af 19. december 2013 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2013 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

49

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1378/2013 af 19. december 2013 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2013 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

51

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/777/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EUTM Somalia/1/2013 af 17. december 2013 om udnævnelse af en øverstbefalende for Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUTM Somalia)

53

 

 

2013/778/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Forskning og om ophævelse af afgørelse 2008/46/EF

54

 

 

2013/779/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd og om ophævelse af afgørelse 2008/37/EF

58

 

 

2013/780/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. december 2013 om undtagelse fra artikel 13, stk. 1, nr. ii), i Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår afbarket savskåret træ af Quercus L., Platanus L. og Acer saccharum Marsh. med oprindelse i USA (meddelt under nummer C(2013) 9166)

61

 

 

2013/781/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. december 2013 om indrømmelse af en undtagelse, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har anmodet om for England, Skotland og Wales i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (meddelt under nummer C(2013) 9167)

65

 

 

2013/782/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. december 2013 om ændring af beslutning 2002/757/EF for så vidt angår kravet om plantesundhedscertifikat med hensyn til skadegøreren Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. for afbarket savskåret træ af Acer macrophyllum Pursh og Quercus spp. L. med oprindelse i USA (meddelt under nummer C(2013) 9181)

69

 

 

2013/783/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. december 2013 om fastsættelse af, at den midlertidige suspension af den præferencetold, som er fastsat under stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side, ikke er hensigtsmæssig for import af bananer med oprindelse i Peru for 2013

73

 

 

2013/784/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. december 2013 om ændring af standardsundhedscertifikat I, II og III til brug ved samhandelen inden for Unionen med får og geder til slagtning, opfedning og avl, der er fastsat i bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF (meddelt under nummer C(2013) 9208)  ( 2 )

75

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1363/2013 af 12. december 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår definitionen af »industrielt fremstillede nanomaterialer«( EUT L 343 af 19.12.2013 )

89

 


 

(1)   Tekst af relevans for EØS og for Schweiz

 

(2)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top