EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:346:TOC

Uradni list Evropske unije, L 346, 20. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2013.346.slv

Uradni list

Evropske unije

L 346

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 56
20. december 2013


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (Euratom) št. 1368/2013 z dne 13. decembra 2013 o podpori Unije za programa pomoči pri razgradnji jedrskih elektrarn v Bolgariji in na Slovaškem in razveljavitvi uredb (Euratom) št. 549/2007 in (Euratom) št. 647/2010

1

 

*

Uredba Sveta (Euratom) št. 1369/2013 z dne 13. decembra 2013 o podpori Unije za programe pomoči pri razgradnji jedrskih elektrarn v Litvi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1990/2006

7

 

*

Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode

12

 

*

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1371/2013 z dne 16. decembra 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (ES) št. 791/2011 na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije in Indonezije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Indije in Indonezije ali ne

20

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1372/2013 z dne 19. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 ( 1 )

27

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1373/2013 z dne 19. decembra 2013 o podrobnih pravilih za izvajanje sistema izvoznih dovoljenj v sektorju prašičjega mesa

29

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1374/2013 z dne 19. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega računovodskega standarda 36 ( 2 )

38

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 1375/2013 z dne 19. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega računovodskega standarda 39 ( 2 )

42

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1376/2013 z dne 19. decembra 2013 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

47

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1377/2013 z dne 19. decembra 2013 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2013 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z Uredbo (ES) št. 1385/2007

49

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1378/2013 z dne 19. decembra 2013 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2013 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso, odprtih z Uredbo (ES) št. 533/2007

51

 

 

SKLEPI

 

 

2013/777/SZVP

 

*

Sklep Političnega in varnostnega odbora EUTM Somalia/1/2013 z dne 17. decembra 2013 o imenovanju poveljnika misije EU v vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju somalskih varnostnih sil (EUTM Somalia)

53

 

 

2013/778/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 13. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za raziskave ter razveljavitvi Sklepa 2008/46/ES

54

 

 

2013/779/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 17. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta ter razveljavitvi Sklepa 2008/37/ES

58

 

 

2013/780/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013 o določitvi odstopanja od člena 13(1)(ii) Direktive Sveta 2000/29/ES glede žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9166)

61

 

 

2013/781/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013 o odobritvi odstopanja, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska za Anglijo, Škotsko in Wales na podlagi Direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9167)

65

 

 

2013/782/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013 o spremembi Odločbe 2002/757/ES glede zahteve za izdajo fitosanitarnega spričevala v zvezi s škodljivim organizmom Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. za žagan les brez lubja vrste Acer macrophyllum Pursh in iz rodu Quercus spp. L. s poreklom iz Združenih držav Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9181)

69

 

 

2013/783/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013 o ugotovitvi, da začasna opustitev preferencialnih carin, vzpostavljenih v okviru stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, za uvoz banan s poreklom iz Peruja za leto 2013 ni primerna

73

 

 

2013/784/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013 o spremembi vzorcev veterinarskih zdravstvenih spričeval I, II in III za trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami za zakol, pitanje in pleme iz Priloge E k Direktivi Sveta 91/68/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9208)  ( 2 )

75

 

 

Popravki

 

*

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1363/2013 z dne 12. decembra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom v zvezi z opredelitvijo „namensko proizvedenih nanomaterialov“( UL L 343, 19.12.2013 )

89

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP in Švico

 

(2)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top