EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:346:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 346, 20 december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.346.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 346

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
20 december 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (Euratom) nr. 1368/2013 van de Raad van 13 december 2013 betreffende steun van de Unie aan de bijstandprogramma's voor de ontmanteling van nucleaire installaties in Bulgarije en Slowakije, en houdende intrekking van Verordeningen van de Raad (Euratom) nr. 549/2007 en (Euratom) nr. 647/2010

1

 

*

Verordening (Euratom) nr. 1369/2013 van de Raad van 13 december 2013 betreffende steun van de Unie aan de bijstandprogramma's voor de ontmanteling van nucleaire installaties in Litouwen en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1990/2006

7

 

*

Verordening (EU) nr. 1370/2013 van de Raad van 16 december 2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1371/2013 van de Raad van 16 december 2013 tot uitbreiding van het bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 791/2011 ingestelde definitieve antidumpingrecht op bepaalde open weefsels van glasvezels van oorsprong uit de Volksrepubliek China tot bepaalde open weefsels van glasvezels verzonden uit India of Indonesië, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit India of Indonesië

20

 

*

Verordening (EU) nr. 1372/2013 van de Commissie van 19 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 ( 1 )

27

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1373/2013 van de Commissie van 19 december 2013 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector varkensvlees

29

 

*

Verordening (EU) nr. 1374/2013 van de Commissie van 19 december 2013 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 36 betreft ( 2 )

38

 

*

Verordening (EU) nr. 1375/2013 van de Commissie van 19 december 2013 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 39 betreft ( 2 )

42

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1376/2013 van de Commissie van 19 december 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

47

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1377/2013 van de Commissie van 19 december 2013 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2013 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1385/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor vlees van pluimvee

49

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1378/2013 van de Commissie van 19 december 2013 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van december 2013 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 533/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

51

 

 

BESLUITEN

 

 

2013/777/GBVB

 

*

Besluit EUTM Somalia/1/2013 van het Politiek en Veiligheidscomité van 17 december 2013 houdende benoeming van een EU-missiecommandant voor de militaire missie van de Europese Unie om de Somalische veiligheidstroepen te helpen opleiden (EUTM Somalia)

53

 

 

2013/778/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 13 december 2013 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap onderzoek en tot intrekking van Besluit 2008/46/EG

54

 

 

2013/779/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 17 december 2013 tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad en tot intrekking van Besluit 2008/37/EG

58

 

 

2013/780/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 december 2013 houdende afwijking van artikel 13, lid 1, ii), van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad ten aanzien van gezaagd hout van Quercus L., Platanus L. en Acer saccharum Marsh. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 9166)

61

 

 

2013/781/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 december 2013 tot verlening van een door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland voor Engeland, Schotland en Wales gevraagde afwijking krachtens Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 9167)

65

 

 

2013/782/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 december 2013 tot wijziging van Beschikking 2002/757/EG wat betreft de vereiste van een fytosanitair certificaat met betrekking tot het schadelijke organisme Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. voor gezaagd hout van Acer macrophyllum Pursh en Quercus spp. L. dat vrij is van bast, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 9181)

69

 

 

2013/783/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 december 2013 waarbij wordt bepaald dat de tijdelijke opschorting van het preferentiële douanerecht dat is vastgesteld in het kader van het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, niet passend is voor de invoer van bananen van oorsprong uit Peru voor het jaar 2013

73

 

 

2013/784/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 18 december 2013 tot wijziging van de modellen van gezondheidscertificaten I, II en III voor handelsverkeer binnen de Unie in slachtschapen en -geiten, mestschapen en -geiten en fokschapen en -geiten zoals vastgesteld in bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 9208)  ( 2 )

75

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1363/2013 van de Commissie van 12 december 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten wat de definitie van „technisch vervaardigd nanomateriaal” betreft ( PB L 343 van 19.12.2013 )

89

 


 

(1)   Voor de EER en Zwitserland relevante tekst

 

(2)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top