EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:346:TOC

Službeni list Europske unije, L 346, 20. prosinca 2013.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

doi:10.3000/19770847.L_2013.346.hrv

Službeni list

Europske unije

L 346

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 56.
20. prosinca 2013.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (Euratom) br. 1368/2013 оd 13. prosinca 2013. o potpori Unije programima pomoći za stavljanje nuklearnih postrojenja izvan pogona u Bugarskoj, Litvi i Slovačkoj te o stavljanju izvan snage uredbi (Euratom) br. 549/2007 i (Euratom) 647/2010

1

 

*

Uredba Vijeća (Euratom) br. 1369/2013 od 13. prosinca 2013. o potpori Unije za programe pomoći za stavljanje izvan pogona nuklearnih postrojenja u Litvi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1990/2006

7

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda

12

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1371/2013 od 16. prosinca 2013. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 791/2011 na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih iz Indije i Indonezije, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Indije i Indonezije ili nemaju

20

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1372/2013 оd 19. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 ( 1 )

27

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1373/2013 оd 19. prosinca 2013. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu sustava izvoznih dozvola u sektoru svinjskog mesa

29

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1374/2013 оd 19. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim računovodstvenim standardom 36 ( 2 )

38

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1375/2013 оd 19. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s međunarodnim računovodstvenim standardom 39 ( 2 )

42

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1376/2013 оd 19. prosinca 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

47

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1377/2013 оd 19. prosinca 2013. o izdavanju uvoznih dozvola za zahtjeve podnesene tijekom prvih sedam dana prosinca 2013. u okviru carinske kvote koja je Uredbom (EZ) br. 1385/2007 otvorena za meso peradi

49

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1378/2013 оd 19. prosinca 2013. o izdavanju uvoznih dozvola za zahtjeve podnesene tijekom prvih sedam dana prosinca 2013. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 533/2007 otvorene za meso peradi

51

 

 

ODLUKE

 

 

2013/777/ZVSP

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora EUTM Somalija/1/2013 оd 17. prosinca 2013. o imenovanju zapovjednika misije EU-a za vojnu misiju Europske unije za doprinos osposobljavanju somalijskih snaga sigurnosti (EUTM Somalija)

53

 

 

2013/778/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 13. prosinca 2013. o osnivanju Izvršne agencije za istraživanje i stavljanju izvan snage Odluke 2008/46/EZ

54

 

 

2013/779/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 17. prosinca 2013. o osnivanju Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća i stavljanju izvan snage Odluke 2008/37/EZ

58

 

 

2013/780/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 18. prosinca 2013. o određivanju odstupanja od članka 13. stavka 1. točke ii. Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu piljenog drva bez kore vrsta Quercus L., Platanus L. i Acer saccharum Marsh. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 9166)

61

 

 

2013/781/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 18. prosinca 2013. o odobrenju odstupanja koje je zatražila Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske za Englesku, Škotsku i Wales u skladu s Direktivom Vijeća 91/676/EEZ o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 9167)

65

 

 

2013/782/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 18. prosinca 2013. o izmjeni Odluke 2002/757/EZ u pogledu zahtjeva za fitosanitarnim certifikatom u odnosu na štetni organizam Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. za piljeno drvo bez kore vrsta Acer macrophyllum Pursh i Quercus spp. L. podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 9181)

69

 

 

2013/783/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 18. prosinca 2013. kojom se utvrđuje da privremena obustava povlaštenih carina utvrđena u skladu s mehanizmom stabilizacije za banane iz Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, nije primjerena za uvoz banana podrijetlom iz Perua za 2013.

73

 

 

2013/784/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 18. prosinca 2013. o izmjeni obrazaca zdravstvenih certifikata I., II. i III. iz Priloga E Direktivi Vijeća 91/68/EEZ za trgovinu ovcama i kozama za klanje, tov te uzgoj i rasplod unutar Unije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 9208)  ( 2 )

75

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1363/2013 od 12. prosinca 2013. kojom se mijenja Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani, u vezi s definicijom „proizvedenih nanomaterijala”( SL L 343, 19.12.2013. )

89

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP i za Švicarsku

 

(2)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top