EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:337:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 337, 2017. gada 19. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 337

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 19. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2017/2360 (2017. gada 11. decembris), ar ko 2018. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2361 (2017. gada 14. septembris) par Vienotās noregulējuma valdes administratīvo izdevumu segšanai paredzēto iemaksu galīgo sistēmu

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2362 (2017. gada 5. decembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Lenticchia di Altamura (AĢIN))

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2363 (2017. gada 6. decembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Μελεκούνι” (Melekouni) (AĢIN))

16

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2364 (2017. gada 18. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/25/ES groza attiecībā uz piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās ( 1 )

17

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2365 (2017. gada 18. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES groza attiecībā uz piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās ( 1 )

19

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2366 (2017. gada 18. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/23/ES groza attiecībā uz piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās ( 1 )

21

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/2367 (2017. gada 18. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/81/EK groza attiecībā uz piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās ( 1 )

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2368 (2017. gada 18. decembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/325, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu importam

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2369 (2017. gada 18. decembris), ar kuru Īstenošanas regulu (ES) Nr. 743/2013, ar ko ievieš aizsardzības pasākumus lietošanai pārtikā paredzētu gliemeņu importam no Turcijas, groza attiecībā uz tās piemērošanas periodu ( 1 )

26

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2370 (2017. gada 18. decembris), ar ko atbalsta Hāgas rīcības kodeksu un ballistisko raķešu neizplatīšanu, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

28

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2371 (2017. gada 18. decembris), ar ko groza Lēmumu 2014/486/KĀDP par Eiropas Savienības padomdevēju misiju civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine)

34

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/2372 (2017. gada 16. jūnijs) par valsts atbalstu SA.31250 – 2011/C (ex 2011/N), ko Bulgārija plāno īstenot par labu BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD un BDZ Cargo EOOD, un citiem pasākumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 4051)  ( 1 )

35

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2373 (2017. gada 14. decembris), ar ko hidroksitirozolu atļauj laist tirgū kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 (izziņots ar dokumenta nosaukumu C(2017) 8423)

56

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2374 (2017. gada 15. decembris), ar ko attiecībā uz trešo valstu izcelsmes noteiktu augļu un to hibrīdu pārvietošanu, glabāšanu un pārstrādi nosaka nosacījumus, kuri nepieļautu noteiktu kaitīgu organismu ievešanu Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8395)

60

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2375 (2017. gada 15. decembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu atļauj laist tirgū N-acetil-D-neiramīnskābi (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8431)

63

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2376 (2017. gada 15. decembris), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/348 groza attiecībā uz pārskatīto mērķu konsekvenci galvenajā darbības jomā “izmaksu efektivitāte”, kas iekļauti valsts vai funkcionālajos gaisa telpas bloku plānos, ko iesniedza Malta, Bulgārija un Polija (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8433)  ( 1 )

68

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2377 (2017. gada 15. decembris) par katras dalībvalsts 2015. gada siltumnīcefekta gāzu emisijām, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 406/2009/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8476)

80

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2378 (2017. gada 15. decembris) par 2017. gada tarifikācijas zonu vienības likmju atbilstību Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. pantam (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8501)

83

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2379 (2017. gada 18. decembris) par tāda Kanādas ziņojuma atzīšanu, kurā iekļautas tipiskās siltumnīcefekta gāzu emisijas no lauksaimniecības izejvielu audzēšanas, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/28/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8801)

86

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top