EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:337:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 337, 2017 m. gruodžio 19 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 337

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. gruodžio 19d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/2360, kuriuo nustatomos 2018 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje galimybės

1

 

*

2017 m. rugsėjo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2361 dėl galutinės įnašų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti, sistemos

6

 

*

2017 m. gruodžio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2362, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Lenticchia di Altamura“ (SGN))

15

 

*

2017 m. gruodžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2363, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Μελεκούνι“ (Melekouni) (SGN))

16

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2364, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis ( 1 )

17

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2365, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis ( 1 )

19

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2366, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis ( 1 )

21

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/2367, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/81/EB nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis ( 1 )

22

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2368, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/325, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės labai atspariems tempimui poliesterių siūlams nustatomas galutinis antidempingo muitas

24

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2369, kuriuo dėl taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 743/2013, kuriuo nustatomos apsaugos priemonės žmonėms vartoti skirtiems importuojamiems Turkijos kilmės dvigeldžiams moliuskams ( 1 )

26

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2370 dėl paramos Hagos elgesio kodeksui ir balistinių raketų neplatinimui įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

28

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2371, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine)

34

 

*

2017 m. birželio 16 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/2372 dėl valstybės pagalbos SA.31250–2011/C (ex 2011/N), kurią Bulgarija planuoja suteikti įmonėms „BDZ Holding EAD SA“, „BDZ Passenger EOOD“ bei „BDZ Cargo EOOD“, ir dėl kitų priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 4051)  ( 1 )

35

 

*

2017 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2373, kuriuo leidžiama pateikti rinkai hidroksitirozolį kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8423)

56

 

*

2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2374, kuriuo nustatomos trečiųjų šalių kilmės tam tikrų vaisių ir jų hibridų gabenimo, laikymo ir perdirbimo sąlygos, kad į Sąjungą nepatektų tam tikri kenksmingieji organizmai (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8395)

60

 

*

2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2375, kuriuo leidžiama pateikti rinkai N-acetil-D-neuramino rūgštį kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8431)

63

 

*

2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2376, kuriuo dėl persvarstytų tikslinių rodiklių ekonominio efektyvumo pagrindinėje veiklos srityje, įrašytų į Maltos, Bulgarijos ir Lenkijos pateiktus iš dalies pakeistus nacionalinius arba funkcinių oro erdvės blokų planus, suderinamumo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/348 (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8433)  ( 1 )

68

 

*

2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2377 dėl kiekvienoje valstybėje narėje 2015 m. išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, kuriam taikomas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 406/2009/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8476)

80

 

*

2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2378 dėl 2017 m. mokesčių zonų vienetinių tarifų atitikties Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013 17 straipsniui (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8501)

83

 

*

2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2379 dėl Kanados ataskaitos, kurioje nurodytas tipinis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išsiskiriančių auginant žemės ūkio žaliavas, kiekis, pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8801)

86

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top