EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:337:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 337, 19. december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 337

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
19. december 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2017/2360 af 11. december 2017 om fastsættelse for 2018 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2361 af 14. september 2017 om den endelige ordning for bidrag til Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2362 af 5. december 2017 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Lenticchia di Altamura« (BGB))

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2363 af 6. december 2017 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser »Μελεκούνι« (Melekouni) (BGB)

16

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2364 af 18. december 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter ( 1 )

17

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2365 af 18. december 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter ( 1 )

19

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2366 af 18. december 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter ( 1 )

21

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/2367 af 18. december 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter ( 1 )

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2368 af 18. december 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2369 af 18. december 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 om beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Tyrkiet af toskallede bløddyr bestemt til konsum for så vidt angår dens anvendelsesperiode ( 1 )

26

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2370 af 18. december 2017 til støtte for Haagadfærdskodeksen og ikkespredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

28

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2371 af 18. december 2017 om ændring af afgørelse 2014/486/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine)

34

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/2372 af 16. juni 2017 om statsstøtte SA.31250 — 2011/C (ex 2011/N) som forventes gennemført af Bulgarien til fordel for BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD og BDZ Cargo EOOD samt andre foranstaltninger (meddelt under nummer C(2017) 4051)  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2373 af 14. december 2017 om tilladelse til markedsføring af hydroxytyrosol som en ny fødevareingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer C(2017) 8423)

56

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2374 af 15. december 2017 om betingelser for flytning, opbevaring og forarbejdning af visse frugter og hybrider heraf med oprindelse i tredjelande for at forhindre indslæbning i Unionen af visse skadegørere (meddelt under nummer C(2017) 8395)

60

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2375 af 15. december 2017 om tilladelse til markedsføring af N-acetyl-D-neuraminsyre som en ny fødevareingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer C(2017) 8431)

63

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2376 af 15. december 2017 om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 om overensstemmelsen mellem visse mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« i de ændrede planer for nationale eller funktionelle luftrumsblokke forelagt af Malta, Bulgarien og Polen (meddelt under nummer C(2017) 8433)  ( 1 )

68

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2377 af 15. december 2017 om de enkelte medlemsstaters drivhusgasemissioner for 2015 som omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF (meddelt under nummer C(2017) 8476)

80

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2378 af 15. december 2017 om overensstemmelse af enhedsrater for afgiftszoner for 2017 med artikel 17 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 (meddelt under nummer C(2017) 8501)

83

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2379 af 18. december 2017 om anerkendelse af Canadas rapport med oplysninger om typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF (meddelt under nummer C(2017) 8801)

86

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top