EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:337:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 337, 19. detsember 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 337

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. aastakäik
19. detsember 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2017/2360, 11. detsember 2017, millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused 2018. aastaks

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/2361, 14. september 2017, Ühtse Kriisilahendusnõukogu halduskulude katmiseks tehtavate osamaksete lõpliku süsteemi kohta

6

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2362, 5. detsember 2017, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus („Lenticchia di Altamura“ (KGT))

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2363, 6. detsember 2017, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Μελεκούνι“ (Melekouni) (KGT)]

16

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/2364, 18. detsember 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega ( 1 )

17

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/2365, 18. detsember 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega ( 1 )

19

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/2366, 18. detsember 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/23/EL seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega ( 1 )

21

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/2367, 18. detsember 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/81/EÜ seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega ( 1 )

22

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2368, 18. detsember 2017, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/325, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit eriti tugeva polüesterlõnga impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

24

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2369, 18. detsember 2017, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 743/2013 (millega kehtestatakse kaitsemeetmed inimtoiduks ette nähtud kahepoolmeliste molluskite impordi kohta Türgist) selle kohaldamisaja osas ( 1 )

26

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/2370, 18. detsember 2017, Haagi tegevusjuhendi ja ballistiliste rakettide leviku tõkestamise toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames

28

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/2371, 18. detsember 2017, millega muudetakse otsust 2014/486/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu nõuandemissiooni Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine)

34

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2017/2372, 16. juuni 2017, mis käsitleb riigiabi SA.31250 – 2011/C (ex 2011/N), mida Bulgaaria kavatses anda ettevõtjatele BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD ja BDZ Cargo EOOD, ning muid meetmeid (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4051 all)  ( 1 )

35

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2373, 14. detsember 2017, millega antakse luba hüdroksütürosooli turule laskmiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8423 all)

56

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2374, 15. detsember 2017, milles sätestatakse tingimused teatavate kolmandatest riikidest pärit viljade ja nende hübriidide edasitoimetamisele, ladustamisele ja töötlemisele, et hoida ära teatavate kahjulike organismide sissetoomine liitu (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8395 all)

60

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2375, 15. detsember 2017, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 lasta toidu uuendkoostisosana turule N-atsetüül-D-neuramiinhape (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8431 all)

63

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2376, 15. detsember 2017, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/348 seoses Malta, Bulgaaria ja Poola esitatud muudetud riiklikes või funktsionaalsete õhuruumiosade kavades sätestatud kulutõhususe põhilise tulemusvaldkonna läbivaadatud eesmärkide kooskõlaga (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8433 all)  ( 1 )

68

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2377, 15. detsember 2017, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 406/2009/EÜ hõlmatud kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta liikmesriikides 2015. aastal (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8476 all)

80

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2378, 15. detsember 2017, milles käsitletakse tasude sissenõudmise piirkondades 2017. aastaks kehtestatud ühikumäärade vastavust rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 17 (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8501 all)

83

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/2379, 18. detsember 2017, põllumajandusliku tooraine viljelusest tulenevat tüüpilist kasvuhoonegaaside heidet käsitleva Kanada aruande tunnustamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/28/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2017) 8801 all)

86

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top