EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:337:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 337, 19 december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 337

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
19 december 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2017/2360 av den 11 december 2017 om fastställande för 2018 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2361 av den 14 september 2017 om det slutliga systemet för bidrag till den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2362 av den 5 december 2017 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Lenticchia di Altamura (SGB))

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2363 av den 6 december 2017 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Μελεκούνι” (Melekouni) (SGB))

16

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2364 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden ( 1 )

17

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2365 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden ( 1 )

19

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2366 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden ( 1 )

21

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/2367 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden ( 1 )

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2368 av den 18 december 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/325 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av högstyrkegarn av polyestrar med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2369 av den 18 december 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 743/2013 om skyddsåtgärder rörande import av musslor från Turkiet avsedda att användas som livsmedel vad gäller dess tillämpningsperiod ( 1 )

26

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/2370 av den 18 december 2017 till stöd för Haag-uppförandekoden och icke-spridning av ballistiska missiler inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen

28

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/2371 av den 18 december 2017 om ändring av beslut 2014/486/Gusp om Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina)

34

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2017/2372 av den 16 juni 2017 om det statliga stöd SA.31250 – 2011/C (f.d. 2011/N) som Bulgarien planerar att genomföra till förmån för BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD och BDZ Cargo EOOD och andra åtgärder [delgivet med nr C(2017) 4051]  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2373 av den 14 december 2017 om tillstånd för utsläppande på marknaden av hydroxityrosol som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr C(2017) 8423]

56

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2374 av den 15 december 2017 om villkoren för förflyttning, lagring och bearbetning av vissa frukter och hybrider av dessa med ursprung i tredjeländer för att förhindra att vissa skadegörare förs in i unionen [delgivet med nr C(2017) 8395]

60

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2375 av den 15 december 2017 om tillstånd för utsläppande på marknaden av N-acetyl-D-neuraminsyra som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr C(2017) 8431]

63

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2376 av den 15 december 2017 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/348 vad gäller överensstämmelsen hos de reviderade målen inom nyckelområdet kostnadseffektivitet som ingår i de ändrade nationella eller funktionella luftrumsblockplaner som inlämnats av Malta, Bulgarien och Polen [delgivet med nr C(2017) 8433]  ( 1 )

68

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2377 av den 15 december 2017 om 2015 års värden per medlemsstat för de växthusgasutsläpp som omfattas av Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG [delgivet med nr C(2017) 8476]

80

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2378 av den 15 december 2017 om överensstämmelsen med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 för 2017 års enhetsavgifter för avgiftszoner [delgivet med nr C(2017) 8501]

83

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2379 av den 18 december 2017 om erkännande av Kanadas rapport inklusive typiska växthusgasutsläpp från odling av jordbruksråvaror i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG [delgivet med nr C(2017) 8801]

86

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1018 av den 29 juni 2015 om fastställande av en förteckning som klassificerar händelser inom civil luftfart som obligatoriskt måste rapporteras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 ( EUT L 163, 30.6.2015 )

88

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top