EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:337:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 337, 19. prosince 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 337

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
19. prosince 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2017/2360 ze dne 11. prosince 2017, kterým se na rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2361 ze dne 14. září 2017 o konečném systému příspěvků na správní výdaje Jednotného výboru pro řešení krizí

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2362 ze dne 5. prosince 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lenticchia di Altamura (CHZO))

15

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2363 ze dne 6. prosince 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Μελεκούνι“ (Melekouni) (CHZO))

16

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2364 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek ( 1 )

17

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2365 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek ( 1 )

19

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2366 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek ( 1 )

21

 

*

Nařízení Komise (EU) 2017/2367 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek ( 1 )

22

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2368 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/325 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

24

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2369 ze dne 18. prosince 2017 o změně prováděcího nařízení (EU) č. 743/2013, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka, pokud jde o dobu jeho použitelnosti ( 1 )

26

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2370 ze dne 18. prosince 2017 na podporu Haagského kodexu chování a na podporu nešíření balistických raket v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

28

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2371 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/486/SZBP o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)

34

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2017/2372 ze dne 16. června 2017 o státní podpoře SA.31250 – 2011/C (ex 2011/N), kterou Bulharsko zamýšlí poskytnout ve prospěch společností BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD a BDZ Cargo EOOD, a dalších opatřeních (oznámeno pod číslem C(2017) 4051)  ( 1 )

35

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2373 ze dne 14. prosince 2017, kterým se povoluje uvedení hydroxytyrosolu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 8423)

56

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2374 ze dne 15. prosince 2017, kterým se stanoví podmínky pro přemísťování, uskladnění a zpracování určitých plodů a jejich kříženců původem ze třetích zemí, aby se zabránilo zavlékání určitých škodlivých organismů do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 8395)

60

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2375 ze dne 15. prosince 2017, kterým se povoluje uvedení N-acetyl-D-neuraminové kyseliny na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 8431)

63

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2376 ze dne 15. prosince 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/348, pokud jde o soulad revidovaných cílů v klíčové oblasti výkonnosti týkající se efektivity nákladů zahrnutých do pozměněných vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených Maltou, Bulharskem a Polskem (oznámeno pod číslem C(2017) 8433)  ( 1 )

68

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2377 ze dne 15. prosince 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2015 pro každý členský stát (oznámeno pod číslem C(2017) 8476)

80

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2378 ze dne 15. prosince 2017, o souladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2017 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 (oznámeno pod číslem C(2017) 8501)

83

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2379 ze dne 18. prosince 2017 o uznání zprávy Kanady zahrnující typické emise skleníkových plynů z pěstování zemědělských surovin podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES (oznámeno pod číslem C(2017) 8801)

86

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top