EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:337:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 337, 19 декември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 337

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
19 декември 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/2360 на Съвета от 11 декември 2017 година за определяне на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси за 2018 година в Черно море

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/2361 на Комисията от 14 септември 2017 година относно окончателната схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2362 на Комисията от 5 декември 2017 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Lenticchia di Altamura“ (ЗГУ)]

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2363 на Комисията от 6 декември 2017 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Μελεκούνι“ (Melekouni) (ЗГУ)]

16

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/2364 на Комисията от 18 декември 2017 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки ( 1 )

17

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/2365 на Комисията от 18 декември 2017 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки ( 1 )

19

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на Комисията от 18 декември 2017 година за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на договори ( 1 )

21

 

*

Регламент (ЕС) 2017/2367 на Комисията от 18 декември 2017 година за изменение на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки ( 1 )

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2368 на Комисията от 18 декември 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/325 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2369 на Комисията от 18 декември 2017 година за изменение на срока на прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) № 743/2013 за въвеждане на защитни мерки по отношение на вноса на двучерупчести мекотели от Турция, предназначени за консумация от човека ( 1 )

26

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2370 на Съвета от 18 декември 2017 година за подкрепа на Хагския кодекс за поведение срещу разпространението на балистични ракети в рамките на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

28

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2371 на Съвета от 18 декември 2017 година за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

34

 

*

Решение (ЕС) 2017/2372 на Комисията от 16 юни 2017 година относно държавна помощ SA.31250 — 2011/C (ex 2011/N), планирана да бъде приведена в действие от България в полза на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ — Товарни превози“ ЕООД, и други мерки (нотифицирано под номер C(2017) 4051)  ( 1 )

35

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2373 на Комисията от 14 декември 2017 година за разрешаване на пускането на пазара на хидрокситирозол като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 8423)

56

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2374 на Комисията от 15 декември 2017 година за определяне на условията за движението, съхранението и преработката на някои плодове и техните хибриди с произход от трети държави с цел предотвратяване на въвеждането в Съюза на някои вредители (нотифицирано под номер С(2017) 8395)

60

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2375 на Комисията от 15 декември 2017 година за разрешаване на пускането на пазара на N-Ацетил-D-невраминова киселина като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 8431)

63

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2376 на Комисията от 15 декември 2017 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/348 по отношение на съгласуваността на преразгледаните цели в ключовата за ефективността област „ефективност на разходите“, включени в изменените национални планове или планове за функционалните блокове въздушно пространство, представени от България, Малта и Полша (нотифицирано под номер С(2017) 8433)  ( 1 )

68

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2377 на Комисията от 15 декември 2017 година относно емисиите на парникови газове, попадащи в приложното поле на Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, генерирани във всяка от държавите членки през 2015 година (нотифицирано под номер С(2017) 8476)

80

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2378 на Комисията от 15 декември 2017 година относно съответствието на таксовите единици за 2017 година за зоните за събиране на такси, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 (нотифицирано под номер С(2017) 8501)

83

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2017/2379 на Комисията от 18 декември 2017 година за признаване на доклада на Канада, съдържащ данни за типичните стойности на емисиите на парникови газове, дължащи се на отглеждането на селскостопански суровини, в съответствие с Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 8801)

86

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top