EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:337:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 337, 19 december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 337

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
19 december 2017


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2017/2360 van de Raad van 11 december 2017 tot vaststelling, voor 2018, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden in de Zwarte Zee

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2361 van de Commissie van 14 september 2017 betreffende het definitieve systeem van bijdragen in de administratieve uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2362 van de Commissie van 5 december 2017 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen („Lenticchia di Altamura” (BGA))

15

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2363 van de Commissie van 6 december 2017 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen („Μελεκούνι” (Melekouni) (BGA))

16

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2364 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten ( 1 )

17

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2365 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten ( 1 )

19

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2366 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten ( 1 )

21

 

*

Verordening (EU) 2017/2367 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten ( 1 )

22

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2368 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/325 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op garens met een hoge sterktegraad van polyesters van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad

24

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2369 van de Commissie van 18 december 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 743/2013 tot instelling van beschermende maatregelen met betrekking tot de invoer van voor menselijke consumptie bestemde tweekleppige weekdieren uit Turkije, wat de toepassingstermijn betreft ( 1 )

26

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2017/2370 van de Raad van 18 december 2017 ter ondersteuning van de Haagse Gedragscode en de non-proliferatie van ballistische raketten in het kader van de uitvoering van de EU-strategie ter bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens

28

 

*

Besluit (GBVB) 2017/2371 van de Raad van 18 december 2017 tot wijziging van Besluit 2014/486/GBVB betreffende de adviesmissie van de Europese Unie voor de hervorming van de civiele veiligheidssector in Oekraïne (EUAM Ukraine)

34

 

*

Besluit (EU) 2017/2372 van de Commissie van 16 juni 2017 betreffende de steunmaatregel SA.31250 — 2011/C (ex 2011/N) die Bulgarije voornemens is te verlenen ten gunste van BDZ Holding EAD SA, BDZ Passenger EOOD en BDZ Cargo EOOD en andere maatregelen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 4051)  ( 1 )

35

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2373 van de Commissie van 14 december 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van hydroxytyrosol als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 8423)

56

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2374 van de Commissie van 15 december 2017 tot vaststelling van de omstandigheden voor het verkeer, de opslag en de verwerking van bepaalde vruchten en de hybriden daarvan, van oorsprong uit derde landen, om het binnenbrengen in de Unie van bepaalde schadelijke organismen te voorkomen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 8395)

60

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2375 van de Commissie van 15 december 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van N-acetyl-D-neuraminezuur als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 8431)

63

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2376 van de Commissie van 15 december 2017 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/348 van de Commissie wat betreft de samenhang van de herziene doelstellingen op het prestatiekerngebied kosteneffectiviteit die zijn opgenomen in de door Malta, Bulgarije en Polen ingediende gewijzigde nationale plannen of plannen voor functionele luchtruimblokken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 8433)  ( 1 )

68

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2377 van de Commissie van 15 december 2017 betreffende de onder Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad vallende broeikasgasemissies voor elke lidstaat voor het jaar 2015 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 8476)

80

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2378 van de Commissie van 15 december 2017 inzake de overeenstemming van de eenheidstarieven voor heffingszones voor 2017 met artikel 17 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 391/2013 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 8501)

83

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2379 van de Commissie van 18 december 2017 inzake de erkenning van het verslag van Canada over de typische broeikasgasemissies ten gevolge van de teelt van landbouwgrondstoffen overeenkomstig Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 8801)

86

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top