EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:108:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 108, 2017. gada 6. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 108

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 6. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2017/C 108/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8419 – Segro / PSPIB / SELP / Target assets) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2017/C 108/02

Euro maiņas kurss

2

2017/C 108/03

Atzinums, ko sniegusi Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja savā 2016. gada 18. jūlija sanāksmē par lēmuma projektu Lietā AT.39824 – Kravas automobiļi – Ziņotājs: Latvija

3

2017/C 108/04

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – Kravas automobiļi (AT.39824)

4

2017/C 108/05

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2016. gada 19. jūlijs) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.39824 – Kravas automobiļi) (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4673)

6

 

Revīzijas palāta

2017/C 108/06

Īpašais ziņojums Nr. 5/2017 – “Jauniešu bezdarbs: vai ES politikas virzieniem ir bijusi nozīme? Garantijas jauniešiem shēmas un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas novērtējums”

9

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2017/C 108/07

Dalībvalstu paziņotā informācija attiecībā uz zvejas aizliegumu noteikšanu

10

2017/C 108/08

Dalībvalstu paziņotā informācija attiecībā uz zvejas aizliegumu noteikšanu

10

2017/C 108/09

Dalībvalstu paziņotā informācija attiecībā uz zvejas aizliegumu noteikšanu

11


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

EBTA Tiesa

2017/C 108/10

Tiesas spriedums (2016. gada 29. jūlijs) lietā E-25/15 – EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi (EBTA valsts saistību neizpilde – Valsts atbalsts – UTN 3. protokola II daļas 14. panta 3. punkts – Pienākuma atgūt nelikumīgi piešķirtu atbalstu neizpilde)

12

2017/C 108/11

Tiesas spriedums (2016. gada 29. jūlijs) lietā E-30/15 – EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi (EBTA valsts saistību neizpilde – Pasākumu neīstenošana – Direktīva 2011/62/ES, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm)

13

2017/C 108/12

Tiesas spriedums (2016. gada 29. jūlijs) lietā E-31/15 – EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi (EBTA valsts saistību neizpilde – Pasākumu neīstenošana – Direktīva 2011/77/ES, ar ko groza Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem)

14

2017/C 108/13

Tiesas spriedums (2016. gada 29. jūlijs) lietā E-32/15 – EBTA Uzraudzības iestāde pret Lihtenšteinas Firstisti (EBTA valsts saistību neizpilde – Pasākumu neīstenošana – Direktīva 2006/126/EK – Direktīva 2011/94/ES – Direktīva 2012/36/ES)

15

2017/C 108/14

EBTA Uzraudzības iestādes 2017. gada 1. februārī iesniegtā prasība pret Islandi (Lieta E-2/17)

16

2017/C 108/15

EBTA Uzraudzības iestādes 2017. gada 1. februārī iesniegtā prasība pret Islandi (Lieta E-3/17)

17

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2017/C 108/16

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8312 – Panasonic Corporation / Ficosa International) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

18

2017/C 108/17

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8391 – Toyota Industries Europe / Vive) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

19

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2017/C 108/18

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

20


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top