EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:108:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 108, 6. april 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 108

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
6. april 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2017/C 108/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8419 — Segro/PSPIB/SELP/Target assets) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2017/C 108/02

Euroens vekselkurs

2

2017/C 108/03

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 18. juli 2016 om et udkast til afgørelse i sag AT.39824 — Lastbiler — Referent: Letland

3

2017/C 108/04

Høringskonsulentens endelige rapport — Lastbiler (AT.39824)

4

2017/C 108/05

Resumé af Kommissionens afgørelse af 19. juli 2016 om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 i EØS-aftalen (Sag AT.39824 — Lastbiler) (meddelt under nummer C(2016) 4673)

6

 

Revisionsretten

2017/C 108/06

Særberetning nr. 5/2017 — »Ungdomsarbejdsløshed — Har EU's politikker gjort en forskel? En vurdering af ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet«

9

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2017/C 108/07

Oplysninger fra medlemsstaterne om lukning af fiskeri

10

2017/C 108/08

Oplysninger fra medlemsstaterne om lukning af fiskeri

10

2017/C 108/09

Oplysninger fra medlemsstaterne om lukning af fiskeri

11


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

EFTA-Domstolen

2017/C 108/10

Domstolens dom af 29. juli 2016 i sag E-25/15 — EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island (En EFTA-stats tilsidesættelse af sine forpligtelser — statsstøtte — artikel 14, stk. 3, i del II i protokol 3 til tilsyns- og domstolsaftalen — manglende tilbagesøgning af uretmæssigt ydet støtte)

12

2017/C 108/11

Domstolens dom af 29. juli 2016 i sag E-30/15 — EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island (En EFTA-stats tilsidesættelse af sine forpligtelser — manglende gennemførelse — direktiv 2011/62/EU om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler)

13

2017/C 108/12

Domstolens dom af 29. juli 2016 i sag E-31/15 — EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island (En EFTA-stats tilsidesættelse af sine forpligtelser — manglende gennemførelse — direktiv 2011/77/EU om ændring af direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder)

14

2017/C 108/13

Domstolens dom af 29. juli 2016 i sag E-32/15 — EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Fyrstendømmet Liechtenstein (En EFTA-stats tilsidesættelse af sine forpligtelser — manglende gennemførelse — direktiv 2006/126/EF — direktiv 2011/94/EU — direktiv 2012/36/EU)

15

2017/C 108/14

Sag anlagt den 1. februar 2017 af EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island (Sag E-2/17)

16

2017/C 108/15

Sag anlagt den 1. februar 2017 af EFTA-Tilsynsmyndigheden mod Island (Sag E-3/17)

17

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2017/C 108/16

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8312 — Panasonic Corporation/Ficosa International) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

18

2017/C 108/17

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8391 — Toyota Industries Europe/Vive) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

19

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2017/C 108/18

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

20


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 

Top