EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:108:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 108, 2017 m. balandžio 6 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 108

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai
2017m. balandžio 6d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2017/C 108/01

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8419 – Segro / PSPIB / SELP / Target assets) ( 1 )

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2017/C 108/02

Euro kursas

2

2017/C 108/03

Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2016 m. liepos 18 d. posėdyje dėl sprendimo projekto, susijusio su Byla AT.39824 – Sunkvežimiai – Pranešėja: Latvija

3

2017/C 108/04

Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita – Sunkvežimiai (AT.39824)

4

2017/C 108/05

2016 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimo santrauka. Sprendimo byloje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį santrauka (Byla AT.39824 – Sunkvežimiai) (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 4673)

6

 

Audito Rūmai

2017/C 108/06

Specialioji ataskaita Nr. 5/2017 – „Jaunimo nedarbas – ar kas pasikeitė įgyvendinus ES politikas? Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos vertinimas“

9

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2017/C 108/07

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

10

2017/C 108/08

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

10

2017/C 108/09

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

11


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

ELPA Teismas

2017/C 108/10

2016 m. liepos 29 d. Teismo sprendimas byloje E-25/15 – ELPA priežiūros institucija prieš Islandiją (ELPA valstybės įsipareigojimų nevykdymas – Valstybės pagalba – ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 3 protokolo II dalies 14 straipsnio 3 dalis – Neteisėtai suteiktos pagalbos nesusigrąžinimas)

12

2017/C 108/11

2016 m. liepos 29 d. Teismo sprendimas byloje E-30/15 – ELPA priežiūros institucija prieš Islandiją (ELPA valstybės įsipareigojimų nevykdymas – Neįgyvendinimas – Direktyva 2011/62/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus)

13

2017/C 108/12

2016 m. liepos 29 d. Teismo sprendimas byloje E-31/15 – ELPA priežiūros institucija prieš Islandiją (ELPA valstybės įsipareigojimų nevykdymas – Neįgyvendinimas – Direktyva 2011/77/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų)

14

2017/C 108/13

2016 m. liepos 29 d. Teismo sprendimas byloje E-32/15 – ELPA priežiūros institucija prieš Lichtenšteino Kunigaikštystę (ELPA valstybės įsipareigojimų nevykdymas – Neįgyvendinimas – Direktyva 2006/126/EB – Direktyva 2011/94/ES – Direktyva 2012/36/ES)

15

2017/C 108/14

2017 m. vasario 1 d. ELPA priežiūros institucijos ieškinys Islandijai (Byla E-2/17)

16

2017/C 108/15

2017 m. vasario 1 d. ELPA priežiūros institucijos ieškinys Islandijai (Byla E-3/17)

17

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2017/C 108/16

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8312 – Panasonic Corporation / Ficosa International) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

18

2017/C 108/17

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8391 – Toyota Industries Europe / Vive) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

19

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2017/C 108/18

Paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

20


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top