EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:108:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 108, 6. dubna 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 108

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
6. dubna 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2017/C 108/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8419 – Segro/PSPIB/SELP/Target assets) ( 1 )

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2017/C 108/02

Směnné kurzy vůči euru

2

2017/C 108/03

Stanovisko poradního výboru pro restriktivní dohody a dominantní postavení přijaté na zasedání dne 18. července 2016 v souvislosti s návrhem rozhodnutí ve věci AT.39824 – Nákladní vozidla – Zpravodaj: Lotyšsko

3

2017/C 108/04

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení – Nákladní vozidla (AT.39824)

4

2017/C 108/05

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2016 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (Věc AT.39824 – Nákladní vozidla) (oznámeno pod číslem C(2016) 4673)

6

 

Účetní dvůr

2017/C 108/06

Zvláštní zpráva č. 5/2017 – „Nezaměstnanost mladých lidí – vedla opatření EU ke změnám? Posouzení záruky pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí“

9

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2017/C 108/07

Informace členských států o ukončení rybolovu

10

2017/C 108/08

Informace členských států o ukončení rybolovu

10

2017/C 108/09

Informace členských států o ukončení rybolovu

11


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr ESVO

2017/C 108/10

Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. července 2016 ve věci E-25/15 – Kontrolní úřad ESVO v. Island (Nesplnění povinností státem ESVO – státní podpora – ustanovení čl. 14 odst. 3 části II protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru – nesplnění povinnosti získat zpět protiprávně poskytnutou podporu)

12

2017/C 108/11

Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. července 2016 ve věci E-30/15 – Kontrolní úřad ESVO v. Island (Nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení – směrnice 2011/62/EU, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků)

13

2017/C 108/12

Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. července 2016 ve věci E-31/15 – Kontrolní úřad ESVO v. Island (Nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení do vnitrostátního práva – směrnice 2011/77/EU, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících)

14

2017/C 108/13

Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. července 2016 ve věci E-32/15 – Kontrolní úřad ESVO v. Lichtenštejnské knížectví (nesplnění povinností státem ESVO – neprovedení do vnitrostátního práva – směrnice 2006/126/ES – směrnice 2011/94/EU – směrnice 2012/36/EU)

15

2017/C 108/14

Žaloba podaná dne 1. února 2017 Kontrolním úřadem ESVO proti Islandu (Věc E-2/17)

16

2017/C 108/15

Žaloba podaná dne 1. února 2017 Kontrolním úřadem ESVO proti Islandu (Věc E-3/17)

17

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2017/C 108/16

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

18

2017/C 108/17

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8391 – Toyota Industries Europe/Vive) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

19

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2017/C 108/18

Zveřejnění žádosti podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

20


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 

Top